Category Archives: Energia-ala

Global 100

Neste on valittu toiselle sijalle maailman vastuullisimpien pörssiyhtiöiden Global 100 -listalla. Tämä on yhtiön kaikkien aikojen paras sijoitus. Neste on listalla nyt 12:tta kertaa. Mikään muu energiayhtiö ei ole ollut mukana listalla yhtä monta kertaa peräkkäin.

Nesteen toiminnan vastuullisuus perustuu valtaosin siihen, että se jalostaa heikkolaatuisista jätteistä ja tähteistä laadukkaita uusiutuvia tuotteita, kuten Neste MY uusiutuvaa dieseliä. Sen uusiutuvien tuotteiden hiilikädenjälki vastaa useilla miljoonilla tonneilla pienentyneitä kasvihuonekaasupäästöjä vuosittain.

Vuonna 2016 fossiilisten tuotteiden korvaaminen Nesteen uusiutuvilla tuotteilla vähensi ilmastopäästöjä 6,7 miljoonaa tonnia. Vastaava päästövähennys saavutettaisiin, jos 2,4 miljoonaa henkilöautoa – eli lähes koko Suomen autokanta – poistettaisiin liikenteestä koko vuodeksi. Nesteen vuoden 2017 hiilikädenjäljen laskenta on vielä kesken, mutta se tulee olemaan vielä tätäkin suurempi.

Teksti perustuu Nesteen tiedotteeseen 23.1.2018

Global 100 -listan laatii Corporate Nights -organisaatio, jonka päämaaja on Torontossa Kanadassa. Listauksessa arvioidaan noin 6000 pörssiyhtiön toimintaa vastuullisuuden (ympäristö, sosiaalinen vastuu ja hallinto) perusteella. Lista julkistetaan vuosittain Maailman talousfoorumissa Sveitsin Davosissa. Tiistaina 23.1.2018 julkaistulla listalla sadan parhaan joukossa ovat Neste sijalla 2, Outotec sijalla 5, Kesko sijalla 31, Nokia sijalla 35 ja Wärtsilä sijalla 88.

Koonnut Tuula Lukic

Metsähakkeen käyttö kriisissä

Puuhake

Metsähakkeen kokonaiskäyttö jatkaa laskuaan. Luonnonvarakeskus julkisti 27.5.2016 tiedot metsäpolttoaineiden käytöstä. Metsähakkeen kokonaiskäyttö on vähentynyt toista vuotta peräkkäin ja pienentynyt 8 % vuodesta 2013. Puun energiakäyttö pieneni kokonaisuudessaan 2 % vuonna 2015 ja toisen kotimaisen polttoaineen, turpeen, vielä enemmän eli 11 % (Tilastokeskus 23.3.2016).

Turvesuo

Turve on eloperäinen maalaji, joka syntyy hapettomissa olosuhteissa.

Hallituksen tavoitteissa päästöttömän, uusiutuvan energian käyttöä lisätään kestävästi niin, että sen osuus 2020-luvulla nousee yli 50 %:iin. Omavaraisuutta, johon lasketaan myös turve, lisätään yli 55 %:iin. Samalla luovutaan kivihiilen käytöstä energiantuotannossa. Uusiutuvan energian osuus vuonna 2015 oli 35 % energian kokonaiskulutuksesta. Puun energiakäytön osuus kaikesta uusiutuvasta energiasta on yli 80 % ja metsähakkeen rooli puun energiakäytön kasvussa on ollut keskeinen. Hakkeen käyttö kasvoi vuosina 2008‒2013 ja oli korkeimmillaan 8,7 miljoonaa kuutiometriä. Vuonna 2014 kulutus laski 8,2 miljoonaan ja vuonna 2015 8,0 miljoonaan kuutiometriin.

Puupelletti

Puupelletti sopii polttoaineeksi niin kotitalouksille kuin isoille voimaloille.

Alkuvuonna 2016 tuotantotuki metsähakevoimaloille nousi vuoden 2012 tasolle. Tämä ei kuitenkaan riitä nostamaan hakkeen käyttöä kasvu-uralle. Puuta käyttävää uutta kapasiteettia ei ole valmistunut muutamaan vuoteen ja suunnitellut hankkeet lykätään tulevaisuuteen. Hakealan työpaikat ovat vähentyneet viime vuosina ja alan yritykset ovat olleet erittäin suurissa vaikeuksissa.

Lähde: Bioenergia ry, 27.5.2016

Bioenergia ry:n tavoite on lisätä kotimaisen energian kilpailukykyä ja nostaa uusiutuvan energian osuus puoleen koko energiantuotannosta sekä energiaomavaraisuuden aste yli puoleen vuoteen 2030 mennessä.

Yhdistyksen jäsenyritykset edustavat alan maanomistusta, maanhankintaa, metsäyhtiöitä, turvetuottajia, energiayhtiöitä, teknologiayrityksiä, oppilaitoksia ja tutkimuslaitoksiaäsen. Jäsenyrityksien yhteenlaskettu liikevaihto on lähes kolme miljardia euroa. Lista jäsenyrityksistä on Bioenergia ry:n kotisivuilla: jäsenet.

Yhdistys toimii jäsenistönsä edunvalvojana ja puhemiehenä alan keskeisten päätöksentekijöiden suuntaan.

Uusiutuva energia: aurinko-, tuuli-, vesi ja bioenergiaa, maalämpöä sekä aalloista ja vuoroveden liikkeistä saatavaa energiaa. Bionergia ry

Uusiutuvilla energialähteillä tarkoitetaan aurinko-, tuuli-, vesi ja bioenergiaa, maalämpöä sekä aalloista ja vuoroveden liikkeistä saatavaa energiaa. Bionergia ry