Ilmastomyönteisyys on edelläkävijöille mahdollisuus

Suomessa on noin 284 000 yritystä, joista lähes 85 000 on pieniä ja keskisuuria työnantajayrityksiä. Kaikista yrityksistä cleantech-yrityksiä on noin 3300. Kun EK viime vuonna toteutti pk-yrityksille suunnatun Bisnes ja ilmastonmuutos -kyselyn, noin kolmannes kyselyyn vastanneista koki ilmastonmuutoksella olevan vaikutusta liiketoimintaansa. Ilmastonmuutos voidaan nähdä joko liiketoimintamahdollisuutena, ympäristöuhkana tai kustannuksia nostavana tekijänä, johon…

Continue reading

Kiertotaloudesta miljardibisnes

Ilmastonmuutos on luonut maailmaan miljardien markkinat. Suomi on jo nyt kiertotalouden kärkimaita, mutta aikaa ei ole yhtään hukattavaksi. Edessä on valtava murros. Joidenkin arvioiden mukaan tarvitaan jopa 18500 miljardin euron investoinnit, mikäli maailmassa halutaan päästä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin vuonna 2030. – Meillä ei ole vaihtoehtoja. Kiertotalouteen on pakko mennä, sillä…

Continue reading

Kiertotalous luo mahdollisuuksia

Nyt luodaan tavaroiden sijaan palveluita ja yhdessä muiden kanssa ”Näkisin, että kiertotaloudessa on mahdollisuuksia kaikenkokoisille yrityksille, kiertotalouden asiantuntija” Clonet Oy:n toimitusjohtaja Sari Siitonen sanoo. Parhaimmillaan kiertotalous tarjoaa huikeita mahdollisuuksia ja uusia tapoja toimia. Kiertotaloutta ovat niin yhdestä toiminnasta syntyneiden sivuvirtojen hyödyntäminen toisessa toiminnassa kuin esimerkiksi jakamistalouskin. ”Jos samalla alueella on…

Continue reading