Fokusoi hyviin puoliin

Vahvista valoisia puolia itsessä ja toisissa – Kohtaa ihmiset arvostavasti työssä

Tapaamme monia ihmisiä päivittäin työssä. Lyhyet tai pidemmät kohtaamiset eivät jää mieleemme, ellei niissä ole tapahtunut jotain eritystä joko myönteisellä tai kielteisellä tavalla. Kaikkia ihmisiä emme edes huomaa, silti he saattavat huomata meidät.

Esimies ja työntekijät tietävät tai ainakin heillä on joku käsitys toisistaan. Mitä avoimemmat välit ovat, sitä helpompaa kanssakäyminen on. Ei tarvitse olettaa, mitä toinen ajattelee tai miten hän suhtautuu asioihin, kun voi kysyä ja varmistaa toisen tarkoitusta. Tuntemattomat ihmiset voivat sen sijaan olla suurempi haaste.

Työpaikalla ihmiset saattavat mukautua toistensa tapaan kommunikoida niin, että kanssakäyminen alkaa näyttää roolitetulta näytelmältä, jota toistetaan.

Silloin kaikki olettavat jo ennalta toistensa käyttäytymisen tietyissä tilanteissa. Joku tarttuu aina haasteisiin innolla, toinen on valmis auttamaan, joltain ei irtoa millään puhetta, joku ärsyyntyy helposti, toiselta ei saa suunvuoroa, joku tiuskii pienemmästäkin harmista tai on kiireisenä pahantuulinen. Muistan yhden työpaikan, jossa työpäivän ilmapiiri määrittyi pomon mielialan mukaan.

Tuttuus voi helpottaa toisten ymmärtämistä, kun osataan hyödyntää hyviä hetkiä ja varoa heikkoja. Mutta …

Rooli tekee ihmisestä roolinsa vangin. Työpaikalla on syytä välttää negatiivisten roolien syntymistä.

Jos tekemistä tulkitaan herkästi roolin perusteella, ei mahdollisteta muuta tapaa käyttäytyä. Hankalan henkilön roolissa on raskasta olla ja siitä on vaikea päästä irti. Sellaisen voi saada myös asiakas. Kun ihmisiä puristetaan muotteihin, työyhteisö lakkaa kehittämästä avointa ja arvostavaa vuorovaikutusta.

Monissa työpaikoissa vuorovaikutus otetaan kehittämisen agendalle vasta sitten, kun ilmenee keskinäisiä ristiriitoja tai haastavia tilanteita asiakkaiden kanssa. Kun kehittäminen lähtee liikkeelle ongelmista, on varottava, ettei keskitytä vain joidenkin ihmisten käyttäytymisen muuttamiseen. On hyödyllisempää pohtia, miten jokainen voi parantaa omaa tapaansa toimia rakentavasti työyhteisössä.

Hyvä alku mille tahansa vuorovaikutukselle ja ihmisten kohtaamiselle on oppia näkemään ihmisissä enemmän hyviä kuin huonoja puolia.

Näe mieluummin ensiksi toisen hyvät puolet kuin huonot.
Avoin ja arvostava vuorovaikutus syntyy sellaiselle perustalle, jossa ihmiset keskittyvät näkemään ja vahvistamaan itsessään ja toisissaan valoisia puolia.

Vuorovaikutus on muutakin kuin puhumista tai kuuntelemista. Asenne heijastuu tavassa kohdata toinen ihminen. Se näkyy pieninä eleinä ja parhaimmillaan hyväksyvänä katseena, joka viestittää toiselle, että hän on ok. Viesti on päinvastainen, jos katse kertoo välinpitämättömyydestä, halveksunnasta tai tuomitsemisesta. Positiviinen asenne on viisas valinta.

Jos käyttäytymisellään välittää ystävällisiä ja myönteisiä viestejä toisille, saa heidät tuntemaan hyväksytyksi ihmisenä. Se on helpompi alku ihmisten väliselle vuorovaikutukselle.

”Sinä olet ok ja minä olen ok.” Toista voi oppia arvostamaan, kun ensin oppii arvostamaan itseään.

Aivotutkija Minna Huotilainen kertoo kirjassaan Tunne aivosi, että ”ihminen voi tietoisesti valita, keskittyykö toisen ihmisen hyviin vai huonoihin puoliin. Molempia kyllä löytyy, mutta kun fokusoituu jompaankumpaan, se vaikuttaa tunteisiin ja vuorovaikutuksen laatuun.”

Toiset ihmiset näkevät jo luontaisesti hyviä puolia, kun taas toisten täytyy tehdä enemmän töitä huomatakseen hyvät asiat.

Vuorovaikutustaidot pitää ottaa kehittämisen kohteeksi ennakoivasti jokaisella työpaikalla. Kaikille on mahdollista oppia huomaamaan toisten vahvuuksia ja näkemään heidän valoisia puoliaan.

Kun fokusoituu toisen hyviin puoliin, ei tarvitse vastata myöskään negatiiviseen käyttäytymiseen samalla mitalla. Hankalassakin ristiriitatilanteessa voi pyrkiä vahvistamaan hyvää kuuntelemalla toista ja asennoitumalla häneen arvostavasti. Joskus se voi myös tarkoittaa, että on armollinen ja jättää jonkun asian sanomatta.

Jokaisessa kohtaamisessa on hyvä kysyä ensin itseltään, mitä käyttäytymiseni edistää ja millaisia vaikutuksia sillä on asiakkaisiin, työkavereihin tai esimieheen.

Voimme nostattaa toisiamme sen sijaan, että vetäisimme mattoa jalkojen alta. Riippuu omasta valinnastamme, millaisia jälkiä kohtaamisemme jättävät.

Seija Milicevic
Kirjoittaja on WorkBest Oy:n omistaja ja työyhteisövalmentaja, joka coachaa ja valmentaa johtajia, esimiehiä ja työyhteisöjä tuloksellisen ja innostavan työkulttuurin luomisessa. WorkBest Oy on perustettu 2007, ja se on auttanut monia erikokoisia yrityksiä ja organisaatioita parantamaan johtamista ja työhyvinvointia.

Yhteystiedot: info@workbest.fi tai seija.milicevic@workbest.fi
Puh. 040-5880943

Koulutusta johtamisesta, voimaannuttavasta työkulttuurista, itsensä johtamisesta ja työhyvinvoinnista.

Vastaa