Ilmastomyönteisyys on edelläkävijöille mahdollisuus

Suomessa on noin 284 000 yritystä, joista lähes 85 000 on pieniä ja keskisuuria työnantajayrityksiä. Kaikista yrityksistä cleantech-yrityksiä on noin 3300. Kun EK viime vuonna toteutti pk-yrityksille suunnatun Bisnes ja ilmastonmuutos -kyselyn, noin kolmannes kyselyyn vastanneista koki ilmastonmuutoksella olevan vaikutusta liiketoimintaansa. Ilmastonmuutos voidaan nähdä joko liiketoimintamahdollisuutena, ympäristöuhkana tai kustannuksia nostavana tekijänä, johon kannattaa reagoida. Cleantech-yritykset ovat tarttuneet kasvaviin liiketoimintamahdollisuuksiin.

Jatkossa ilmastonmuutos tulee jollakin tavalla koskettamaan joka ikistä suomalaista yritystä. Jo nyt voi miettiä, voiko ilmastonmuutos:

  • lisätä tai vähentää yrityksesi tuotteiden tai palvelujen kysyntää
  • vaikeuttaa raaka-aineiden saatavuutta tai nostaa niiden hintaa
  • vaikuttaa tuotteiden houkuttelevuuteen markkinoilla
  • edellyttää yrityksesi strategian tai toimintatapojen päivittämistä

EK ja Clonet avasivat viime syksynä Ilmastobisnes.fi -palvelun, joka tarjoaa yrityksille matalan kynnyksen polkuja ja tärppejä ilmastobisnekseen. Sivustolla on työkaluja, kuten ilmainen päästölaskuri ja päästömittari, sekä innostavia yritysesimerkkejä eri toimialoilta, joista kannattaa ottaa mallia. Sivusto perustuu ajatukseen jatkuvasta parantamisesta, ja sopii erilaisille yrityksille riippumatta siitä, onko yritys lähdössä vasta liikkeelle vai määrittänyt omat päästönsä ja jo toteuttanut päästövähennystoimia.

Kaikki alkaa suunnittelusta ja oman lähtötilanteen tunnistamisesta. Omia ilmastotoimia ideoitaessa on hyvä pohtia asiaa niin yrityksen sisäisistä arvoihin ja strategiaan pohjautuvista lähtökohdista kuin ulkopuolelta vaikuttavien megatrendien sekä lainsäädännön ja sidosryhmien asettamien vaatimusten näkökulmastakin.

Kun lähtötilanne on tunnistettu, voidaan tavoitteet asettaa realistiselta pohjalta. Tavoitteet voivat liittyä energiatehokkuuden parantamiseen, fossiilisen energian korvaamiseen uusiutuvalla energialla tai vaikkapa jätteen minimointiin. Jotta tavoitteen merkittävyyttä suhteessa omaan toimintaan voitaisiin paremmin arvioida, kannattaa määrittää oman toiminnan hiilijalanjälki hyödyntämällä päästölaskuria. Tavoitteiden asettamisen lisäksi on myös suunniteltava, kuinka tavoitteiden toteutumista seurataan: mitkä ovat seurattavat mittarit ja kuinka usein niitä tarkastellaan.

Jos suurin osa päästöistä aiheutuu oman lämmöntuotannon fossiilisista polttoaineista, kannattaa päästövähennystoimia suunniteltaessa keskittyä puhtaampiin energiaratkaisuihin. Jos puolestaan merkittävin päästölähde on raaka-aineiden ja tuotteiden kuljetukset, voi kuljetusyrittäjille asettaa päästövaatimuksia. Monet päästövähennyskeinot ovat helposti toteutettavissa nykyteknologialla ja voivat maksaa itsensä nopeasti takaisin syntyneiden säästöjen muodossa. Esimerkiksi monet yritykset ovat jo siirtyneet käyttämään energiatehokasta led-valaistusta.

Oman toiminnan päästöjen vähentämisen lisäksi ilmastonmuutosta voi torjua kehittämällä uutta bisnestä. Globaalit cleantech-markkinat ovat kasvussa, ja uusien ilmastoystävällisten tuotteiden ja palvelujen avulla päästöihin on usein mahdollista vaikuttaa selvästi enemmän kuin keskittymällä ainoastaan oman hiilijalanjäljen pienentämiseen. Yritys voi kasvattaa omaa positiivista hiilikädenjälkeään tarjoamalla muille ratkaisuja päästöjen vähentämiseen. Monet eri tahot, kuten kehitysyhtiöt, Business Finland, ELY-keskukset ja Motiva, tarjoavat yrityksille apua uuden ilmastomyönteisen liiketoiminnan kehittämiseen.

Kun yritys lähtee mukaan ilmastobisnekseen, kannattaa siitä muistaa myös kertoa. Ilmastomyönteisyys vahvistaa yrityksen brändiä ja lisää sen houkuttelevuutta niin asiakkaiden kuin uusien työntekijöiden silmissä. Pk-yritysten joukostakin löytyy monia edelläkävijöitä, jotka ovat jo tarttuneet tilaisuuteen. Kun ensin lähtee liikkeelle, jatkuvasti parantamalla on helppo jatkaa eteenpäin!

Sari Siitonen. Kuva Marjo Koivumäki

Sari Siitonen 8.3.2018

toimitusjohtaja Clonet Oy

Vastaa