Ilmastoystävällisiä ratkaisuja

Kotitalouksien energiatavan valinnat ovat merkittäviä ilmastonmuutoksen torjunnassa, ilmenee Enni Ruokamon väitötutkimuksessa. Valtaosa globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä aiheutuu energiantuotannosta. Myös kotitalouksien energiankulutuksella, kuten lämmityksellä, on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa ja hillinnässä. Valitsemalla energiatehokkaan lämmitysjärjestelmän kotitalous voi vähentää päästöjään merkittävästi.

Lisäksi kotitaloudet voivat sähkön kysyntäjoustolla eli joustavalla sähkönkulutuksella yhä enemmän osallistua energiajärjestelmän resurssitehokkuuden parantamiseen sekä päästöjen ja kustannusten vähentämiseen. Kysyntäjousto on ollut tähän asti vähäistä.

Väitöstutkimuksessa selvitetään kotitalouksien suhtautumista energiatehokkaisiin lämmitysjärjestelmiin ja kysyntäjoustoon. Kotitalouksien mieltymyksien kartoittamisella edistetään ilmastoystävällisten ratkaisujen leviämistä. Tutkimusaineistot perustuvat laajoihin satunnaistettuihin kyselytutkimuksiin.

Tutkimuksessa havaitaan, että kotitalouksien suhtautumisessa eri lämmitysjärjestelmiin on runsaasti eroja. Tutkimuksessa tarkastellaan maalämpöä, poistoilmalämpöpumppuja, sähkö-, kauko- sekä puu- ja pellettilämmitystä. Lämmitysjärjestelmän valintaan vaikuttavat investointi- ja käyttökustannukset, käyttömukavuus sekä lämmitysjärjestelmän ympäristöystävällisyys. Kotitaloudet suhtautuvat myönteisesti hybridilämmitykseen, jossa päälämmitysjärjestelmää on täydennetty tukilämmitysjärjestelmällä (esimerkiksi ilmalämpöpumpulla).

Tutkimuksen mukaan valtaosalla kotitalouksista on kiinteähintainen sähkösopimus ja vain harvalla kotitaloudella on käytössään pörssisähkösopimus, jossa sähkön hinta vaihtelee tunneittain. Kiinteähintaisen sähkösopimuksen valintaa perustellaan etenkin hinnoittelun ymmärrettävyydellä ja halulla välttää pörssisähkösopimukselle tyypillistä hintavaihtelua. Pörssisähkösopimukset tarvitsevat rinnalleen hyvän ja vaivattoman palvelukokonaisuuden.

Tuloksista selviää, että kotitaloudet ovat valmiimpia lämmityksen älykkääseen etäohjaukseen kuin käyttösähkön älykkääseen etäohjaukseen. Lisäksi kotitaloudet arvostavat kysyntäjouston mahdollistamia hiilidioksidipäästövähennyksiä, eli rahallisen korvauksen ohella myös muut arvot voivat lisätä kotitalouksien osallistumista kysyntäjoustoon.

KTM Enni Ruokamo väitteli Oulun yliopistossa 22.3.2019. Taloustieteen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Household preferences for energy goods and services: A choice experiment application (Kotitalouksien preferenssit energiahyödykkeisiin ja -palveluihin: Valintakoesovellus).

Lähde: STT/Oulun yliopiston tiedote 19.3.2019


Rakennusmessut Porvoo

Asumisen ja rakentamisen messut Porvoossa 30.-31.3.2019 Uusimaa Areena, Kokonniemi.

Paneelikeskusteluissa muun muassa:

La 30.3. klo 14 Älykäs koti

Su 31.3. klo 13:15 Asuminen trendit

 Vapaa pääsy

Vastaa