Yhteisiä intressejä

Itä-Uudellamaalla kauppakamariin kuuluu merkittävä osa alueen keskisuurista ja suurista yrityksistä.

– Itä-Uudenmaan kauppakamariyksikön tehtävänä on varmistaa, että kauppakamariin kuuluvilla yrityksillä on mahdollisimman hyvät menestymisen mahdollisuudet ja että yritysten toivomukset tulevat tiedoksi julkiselle vallalle asti, kertoo kauppakamariyksikön hallituksen puheenjohtaja Mauri Molander.

Kauppakamariyksikön hallituksessa on edustettuna laaja kirjo yrityksiä, joilla on toimintaa Itä-Uudellamaalla. Mukana ovat myös Porvoon, Sipoon ja Loviisan kaupunginjohtajat.

– Kaikilla on yhteinen intressi. Mitä paremmin onnistumme luomaan menestyksellistä yritystoimintaa, sitä enemmän meillä on verotuloja ja työpaikkoja. Yritysten menestyksen ja työpaikkojen kautta tulee alueen menestyminen, Molander sanoo.

Verkostoitumista hallituksen riveissä

Kauppakamari tarjoaa jäsenyrityksilleen näkyvyyttä ja verkostoitumisen mahdollisuuksia. Kauppakamariyksikön hallituksen puoleen käännytään esimerkiksi silloin, kun kuntapäättäjät haluavat kuulla, mitä yritykset ajattelevat vaikkapa jostain kaavaratkaisusta.

– Mitä aikaisemmin kauppakamarilta kysytään, sitä mieluummin olemme asioissa mukana. Esimerkiksi silloin, kun mietittiin Porvoon ja Sipoon välisen alueen kehittämistä, olimme mukana kuuntelemassa ja kertomassa miten kauppakamari näkee asia, Molander sanoo.

Kauppakamariyksikkö on toiminut aktiivisesti myös varmistaakseen, että Itä-Uudellamaalla toisen asteen koulutuksen sisältö palvelisi mahdollisimman hyvin paikallisia yrityksiä.

– On tärkeää, että koulutuksen päässä tiedetään, millaisia odotuksia on yrityspuolella. Saimme tuotua julki, millaisia odotuksia yrityksillä on eri työvoiman osaamisesta, mitä asioita odotetaan uusilta työntekijöiltä ja millaisia toivomuksia meillä on koulutuksen suhteen, Molander sanoo.

Koulutusta jäsenyritysten henkilöstölle

Iso osa Itä-Uudenmaan kauppakamariyksikön toimintaa on tarjota koulutusta jäsenyrityksille edulliseen hintaan. Koulutuksia järjestetään yleensä ajankohtaisista aiheista, kuten verotuksen kiemuroista, EU:n tietoturvasäännösten muuttumisesta, tietoturvasta tai vaikkapa digitalisaatiosta.

Kauppakamarilla on Uudenmaan alueella myös yhdeksän vakituista valiokuntaa, jotka ovat erikoistuneet valittuihin teemoihin. Omia valiokuntia on esimerkiksi liikenteelle, kaupalle, it-alalle ja esimerkiksi koulutus- ja työvoima-asialle.

– Valiokunnat antavat spesiaalinäkemyksiä tietyistä toimialoista. Esimerkiksi koulutus- ja työvoima-asiaan keskittyvässä valiokunnassa mietitään Uudenmaan aluetta puhtaasti tästä näkökulmasta. Miten asioita voisi tehdä paremmin, ja mitkä muutokset parantaisivat elinkeinon toimintamahdollisuuksia tulevaisuudessa. Näissä toimikunnissa meillä on mukana Itä-Uudenmaan edustajia, Molander kertoo.

Osana toimintaansa Itä-Uudenmaan kauppakamariyksikkö valitsee joka vuosi vuoden yrityksen. Tänä vuonna valinnassa teemana on viennin merkitys yrityksen kasvulle.

Kauppakamariyksikkö järjestää vuosittain myös talouspäivän, jossa käsitellään ajankohtaisia asioita muun muassa verotukseen liittyen.

Teksti: Outi Airaksinen 28.2.2018

Lisätietoja: hallituksen puheenjohtaja Mauri Molander

Itä-Uudenmaan kauppakamariyksikkö
puh. 040 552 0714
mauri.molander@op.fi

Gustaf Forsberg, asiamies, Helsingin seudun kauppakamari
gustaf.forsberg@lponet.fi
puh. 044 505 8250

HELSINGIN SEUDUN KAUPPAKAMARI

  • Pohjoismaiden suurin kauppakamari: yli 7000 palveluja, kauppaa ja teollisuutta edustavaa jäsenyritystä.
  • Perustettu 1917.
  • Elinkeinoelämän yhteinen edunvalvoja​. Missiona vahvistaa yritysten menestystä Helsingin seudulla​.
  • Osa kansainvälistä yritysverkostoa​.
  • Toiminta-alueena 21 kuntaa.
  • Monipuolinen yritysten kehittämispalvelujen tuottaja (mm. lakimiesten ja asiantuntijoiden Neuvontapalvelu sekä KauppakamarinKoulutus)
  • Vaikuttamistyössä korostuvat maankäytön suunnittelu, asuntopolitiikka, logistisen infrastruktuurin kehittäminen, koulutuspolitiikka ja yritysvastuu.

Kauppakamari on TID Business Forum 2018 -pääyhteistyökumppani. Tule tutustumaan kauppakamariyksikön toimintaan, kyselemään, verkostoitumaan ja kuulemaan, mitä elinkeinoelämässä on meneillään ja mitä tuloillaan. TID Business Forum Porvoon Taidetehtaalla 8.-10.3.2018.

Vastaa