Menestyjällä on menestyjän asenne

Onnistuminen ja menestys eivät ole onnenkantamoisia, vaan taustalla olevan työn tuloksia. Sillä, joka onnistuu, täytyy myös olla asenne kohdallaan. Menestyjällä on menestyjän asenne. Hän ajattelee niitä ajatuksia, jotka vievät menestystä kohti. Hän uskoo onnistuvansa jonain päivänä. Menestyjä ei lannistu epäonnistumisista, vaan on valmis ponnistelemaan vaikeuksissa. Hän pystyy venyttämään kykynsä äärirajoilleen.

Asenteet ja niiden taustalla olevat ajattelutavat ovat mukana työssä.

Asenteemme ovat itseasiassa pysyviksi muuttuneita ajattelutapoja. Ne ovat syntyneet kokemuksistamme elämässä, ja olemme vahvistaneet käsityksiämme vuosien varrella. Ja kun niistä on tullut pysyviä, emme enää kyseenalaista niitä. Tiukat asenteet vaikuttavat niin, että voi kadota joustavuus ajatella toisin, tai ymmärtää toisin ajattelevia. Moni voi tunnistaa ainakin jonkun sellaisen asenteen itsessään.

 1. Tutki omia asenteitasi ja suhtautumistapojasi

Johtajan ja esimiehen omat asenteet vaikuttavat työntekijöihin. Ne voivat avata mahdollisuuksia tai lukita niitä. Mitä esimies ajattelee itsestään, heijastuu hänen tapaansa suhtautua työntekijöihin. Olet sitä, mitä ajattelet. Pohdi asenteitasi ja suhtautumistasi seuraaviin vastakkaisiin ilmiöihin. Mitä ajattelet niistä?

 • Onnistuminen – Epäonnistuminen
 • Usko omaan ja toisen kykyihin – Kykyjen epäileminen
 • Kykyjen venyttäminen – Kykyjen rajoittuminen
 • Erilaisuus – Samankaltaisuus
 • Asioihin on monta näkökulmaa – Yksi näkökulma riittää
 • Mahdollisuuksien näkeminen – Pahimman pelkääminen
 • Rohkeus uusiin asioihin – Tutussa ja turvallisessa pitäytyminen
 • ”Mokista” oppiminen – Häpeän pelko
 • Epätäydellisyyden hyväksyminen – Täydellisyyden tavoitteleminen

Ovatko asenteesi positiivisia ja joustavia vai negatiivisia ja jäykkiä?  Mitä aiot tehdä asenteiden muuttamiseksi?

 1. Edistä omaa ja toisten onnistumista

Omaan ajatusmalliin juuttuminen rajoittaa suhtautumista työntekijään ja hänen käyttäytymiseensä. Joustamalla omasta asenteesta, ja vaihtamalla näkökulmaa, voi alkaa ymmärtää häntä. Oma suhtautuminen toiseen voi muuttua. Esimiehen myönteiset ennakkoasenteet vahvistavat työntekijää toimimaan odotusten mukaisesti. Usko toisen onnistumiseen on positiivinen viesti. Rohkaisu ja kannustus auttavat työntekijää menestymään työssään.

Jos taas esimiehen ennakkoasenteet ovat negatiivisia, ne vähentävät työntekijän uskoa omaan selviytymiseen. Suhtautuminen riippuu tietysti myös vastaanottajan omista asenteista. Jos työntekijä on ollut epävarma kyvyistään, esimies vahvistaa epäilyllään hänen ajattelutapaansa. Uskallus tarttua uusiin haasteisiin pelottaa silloin entistä enemmän.

 1. Mahdollista menestys kaikille

Jokaiselta esimieheltä voi odottaa, että hän uskoo työntekijöiden kykyihin, ja kannustaa heitä yltämään parhaaseensa. Menestykseen rohkaiseminen avaa tietä mahdollisuuksille onnistua, ja valmiutta ponnistella. Epäonnistumiset eivät muutu esteeksi, vaan haluksi yrittää uudestaan.  Näin voidaan tavoitella riman ylittämistä, ja mahdollistetaan kykyjen esiiin pääseminen.

Jokaisen on syytä tutkia omia ajatustapojaan ja niiden vaikutusta. Sitä, miten näemme itsemme, toisemme ja työmme. Asenteemme vaikuttavat omaan ja toisten hyvinvointiin työpaikalla. Ei ole yhdentekevää, millaisia ajatuksia päässämme pyöritämme. Vastuu on meillä jokaisella. Voimme olla yhdessä tekemässä menestystä omassa työssämme. Menestyjän asenne on mahdollinen kaikille, eikä sille kannata rakentaa rajoittavia kattoja.

Menestys on kykyä olla menettämättä innostustaan toistuvista epäonnistumisista huolimatta.”   Winston Churchill

Teksti: Seija Milicevic 22.6.2016

Kirjoittaja on WorkBest Oy:n omistaja ja työyhteisövalmentaja, joka coachaa ja valmentaa johtajia, esimiehiä ja työyhteisöjä tuloksellisen ja innostavan työkulttuurin luomisessa. WorkBest Oy on perustettu 2007, ja se on auttanut monia erikokoisia yrityksiä ja organisaatioita parantamaan johtamista ja työhyvinvointia.

Yhteystiedot: info@workbest.fi tai seija.milicevic@workbest.fi
Puh. 040-5880943

Tilaa koulutusta johtamisesta, voimaannuttavasta työkulttuurista, itsensä johtamisesta ja työhyvinvoinnista.  Kohota ihmisiä, ja lisää työyhteisön hyvinvointia ja toiminnan tuloksellisuutta. Hinta alkaen 1200€ (alv 0).

Vastaa