Mikä pitää rakennusmestarin kiireisenä?

Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry on noin 10 000 asiantuntijan muodostama valtakunnallinen järjestö. Sen asiantuntijat ovat perinteisesti teknikon tutkinnon suorittaneita rakennusmestareita, mutta yhä enemmän myös rakennusinsinöörejä.

Porvoon seudun Rakennusmestarit ja –insinöörit AMK on yksi RKL:n monista jäsenyhdistyksistä. Sen puheenjohtaja Jari Linkinen vastasi muutamiin kysymyksiimme.

Kuinka suuri paikallisyhdistys on ja mikä on sen merkitys?

Porvoon yhdistyksessä on jäseniä noin 70. Yhdistyksen tehtävä on koota alan ammattilaiset yhteen ja kouluttaa sekä tarjota yhteisöllisyyttä.

Mitkä ovat rakennusmestarin päätehtävät ja eroavatko ne olennaisesti insinöörin tehtävistä?

Rakennusmestarit työskentelevät useasti rakennustyömailla rakennusliikkeiden työnjohtotehtävissä. Tehtäviin kuuluu mm. töiden organisointia, hankintojen valmistelua ja valvontaa. Rakennusmestareita työskentelee erilaisissa tehtävissä myös mm. erilaisissa yrityksissä sekä kaupungeilla ja kunnilla. Rakennusmestarit toimivat pääsääntöisesti työnjohtotehtävissä ja rakennusinsinöörit suunnittelussa.

Mistä tunnistaa hyvän rakennusmestarin?

Rakennusmestarilla on monta roolia työmaalla: työnjohtajana, vastuunkantajana, materiaalimenekin laskijana, tavaran tilaajana, sekä rakenteellisten että henkilöllisten ongelmien ratkaisijana. Hyvät vuorovaikutustaidot, stressinsietokyky, uteliaisuus, motivoitunut halu rakentaa hyvin ja kyseenalaistaa ovat yleisiä ominaisuuksia.

Työn haasteellisimmat hetket?

Rakennustyömailla ja muuallakin töitä tehdessä ovat aikataulut ja kustannuspaineet usein haasteellisia. Samoin työturvallisuus ja laadunvalvonta on osattava huomioida kaikessa päätöksenteossa.

Mitkä ovat tämän hetken kuumia keskustelunaiheita teidän alallanne, erityisesti Porvoossa tai itäisellä Uudellamaalla?

Rakennusmestareiden tarve kasvaa jatkuvasti, mutta aloituspaikkoja ammattikorkeakouluissa on liian vähän suhteessa tämän hetkiseen tarpeeseen. Uudis- ja korjausrakentaminen jatkunee vähintäänkin kohtuullisena Porvoon seudulla, joten työvoimalle on tarvetta.

Teksti: Tuula Lukic / TIDmedia

TID media&events – tapahtumat
Raksa Porvoo Asumisen ja rakentamisen messut

Raksa Porvoo 2.-3.4.2022

Comments are closed.