Uskallusta uudistuksiin

Mikael Pentikäinen aloitti Suomen Yrittäjien puheenjohtajana viime vuoden toukokuussa keskellä työmarkkinajärjestöjen kiivasta taistelua kilpailukykysopimuksen sisällöstä. Suomen Yrittäjät ei ollut neuvottelupöydissä, ja järjestön kannattama paikallisen sopimisen laajentaminen vesittyi lopullisessa sopimuksessa.

Paikallinen sopiminen on kuitenkin yhä Mikael Pentikäisen agendalla monen muun Suomen kilpailukykyä edistävän keinon lisäksi. Yrittäjyyskulttuurin vahvistaminen on näistä yksi. Maan eri puolilla yrittäjyys näyttäytyy Pentikäisen mukaan hyvin erilaisena.

  • Suomessa on alueita, joissa monen sukupolven ajan ihmiset ovat heränneet aamulla ja nähneet ikkunasta tutun tehtaan piiput. Näille alueille ei välttämättä ole kehittynyt yhtä voimakasta yrittäjyyskulttuuria kuin alueille, joilta isot tehtaat ovat puuttuneet. Nyt nähdään, että seutukunnat ja alueet eivät enää menesty pelkästään perinteisesti vahvan teollisuuden varassa, vaan tuo iso teollisuus tarvitsee ympärilleen myös pk-yrittäjyyttä. Tämä on mielenkiintoinen muutos havaita esimerkiksi Kymenlaaksossa, jossa nyt haetaan keinoja kehittää yrittäjyyttä.

Normien purku välttämätöntä

Suomen talouden kasvun kannalta olennaista on yritysten kasvuhalukkuus, mutta miten motivoida kasvuun? Yritys ei kasva, jollei yrittäjä sitä halua.

  • Suomen Yrittäjien pk-barometrin mukaan kasvuhalukkuus on lisääntynyt ja nyt noin puolet yrittäjistä on kasvuhakuisia. Tätä tarvitaan kuitenkin enemmän, jotta kilpailukykymme paranisi ja työllisyys vahvistuisi, Mikael Pentikäinen muistuttaa.

Hän painottaa valtiovallan osuutta ja uskallusta toteuttaa vaadittavia toimia. Työmarkkinoiden uudistus on toimenpiteiden kärjessä. Paikallisen sopimisen lisäksi Suomen Yrittäjät haluaa purkaa pienten yritysten työllistämisen riskejä. Suomen lähes 300 000 yrityksestä suurin osa on pieniä eli alle 50 työntekijän yrityksiä ja jopa 94 prosenttia on mikroyrityksiä eli alle 10 henkeä työllistäviä.

  • Tässä joukossa on suurin kasvupotentiaali. Jos sieltä vaikkapa 100 000 yritystä innostuu palkkaamaan lisää työntekijöitä, on työllisyysvipu valtava, Pentikäinen toteaa.

Suomen Yrittäjät on esittänyt normien purkua muun muassa siten, että mikroyrityksessä työsuhteen päättämiseen riittäisi asiallinen syy tai hyväksyttävä peruste. Näin pienimmät yritykset, joille epäonnistunut rekrytointi on huomattavasti suurempi riski kuin isoille yrityksille, uskaltaisivat palkata rohkeammin uusia työntekijöitä.

Yrittäjämäisiä otteita

Kevään kuntavaalit ovat historiallisesti merkittävät, sillä kuntien rooli tulee pian muuttumaan sote- ja maakuntauudistusten myötä. Suomen Yrittäjät uskoo kuitenkin, että kunta tulee jatkossakin olemaan merkittävä sidosryhmä valtaosalle yrittäjiä. Järjestö myös kannustaa yrittäjiä ehdokkaiksi kuntavaaleihin, mutta sopivatko yrittäjämäiset otteet politiikkaan?

  • Riippuu, mitä yrittäjämäisillä otteilla tarkoitetaan. Politiikassa voidaan ottaa oppia hyvistä yrityksistä, mutta itsekin monenlaisia yrityksiä nähneenä pystytään niistäkin rakentamaan aikamoisia byrokratiapesiä, Mikael Pentikäinen sanoo.

Hän tähdentää, että kansanvalta on aina kansanvaltaa ja että demokratian toimintafilosofia on erilainen kuin yritystoiminnassa, jossa omistaja viime kädessä päättää. Poliittiselle päätöksenteolle ei silti olisi haitaksi yrittäjähenkisyys siinä mielessä, että ollaan tuloshakuisia, toiminta on joustavaa ja asiakkaita palvellaan mahdollisimman hyvin.

Mikael Pentikäinen

Synt. 1964, koulutukseltaan metsänhoitaja.

Valmistui Sanomain toimittajakoulusta 1990.

Toiminut mm. STT:n päätoimittajana ja toimitusjohtajana, Sanomalehtien liiton hallituksen puheenjohtajana sekä Helsingin Sanomien kustantajana ja vastaavana päätoimittajana.

Vuonna 2014 keskustan ehdokas europarlamenttivaaleissa. Samana vuonna julkaisi teoksensa ”Luottamus”.

Ennen Suomen Yrittäjien toimitusjohtajan tehtäviä hän toimi Maaseudun Tulevaisuuden päätoimittajana 2015-2016.

Teksti: Tuula Lukic 17.2.2017, Kuvat: Srba Lukic

Mikael Pentikäinen on mukana TID Business Forumissa Porvoon Taidetehtaalla maanantaina 6.3.2017. Hän puhuu klo 13:15 aiheesta: ”Paikallinen pk-sektori globaaleilla markkinoilla”.

Sääntelyn purku lisäisi työllistämistä

Suomen Yrittäjät selvitti, kannustaisiko henkilöperusteisen irtisanomisen helpottuminen mikroyrityksiä palkkaamaan lisää työntekijöitä. Tammikuussa julkaistussa kyselyssä valtaosa vastanneista 1-9 hengen yrityksistä (68 prosenttia) arvioi, että henkilöperusteisen irtisanomisen helpottuminen kannustaisi rekrytoimaan lisää työntekijöitä. Hieman alle viidennes (19 prosenttia) ei usko, että näin tapahtuisi ja 14 prosenttia vastaajista ei osaa arvioida asiaa.

SY:n työmarkkinajohtaja Janne Makkula kommentoi tuloksen vahvistavan käsitystä siitä, että korkea irtisanomiskynnys nostaa myös palkkaamisen kynnystä. Mikroyritykselle ensimmäinen vieras työntekijä on verrattavissa siihen, että 100 henkilöä työllistävä yritys palkkaisi sata lisää.

Sääntelyn yksinkertaistaminen toisi talouteen dynamiikkaa ja ihmiset hakeutuisivat paremmin oikeille paikoille. Pienessä yrityksessä jokainen työntekijä on avainhenkilö, eivätkä irtisanomiset ole liiketaloudellisesti toimivan yrityksen lähtökohta. (19.1.2017 www.yrittajat.fi)

Vastaa