Osallistumisehdot Natura Messut

Tapahtumajärjestäjä: TT-Tuulet Kustannus Oy/ TID media&events
Tapahtumapaikka: Uusimaa Areena, Porvoo

Näytteilleasettaja vahvistaa osallistumisensa sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Yhteisosastoista on sovittava järjestäjän kanssa etukäteen ja yritykset on ilmoitettava omilla lomakkeilla sopimuksen mukaisesti.

Ainoastaan ne tuotteet ja palvelut, jotka TT-Tuulet Kustannus Oy on hyväksynyt, saadaan asettaa näytteille. Järjestäjällä on oikeus poistaa muut näyttelyesineet sekä sellaiset tuotteet tai palvelut, jotka voivat olla vaaraksi tai häiriöksi toisille näytteilleasettajille tai yleisölle. Näytteilleasettaja vastaa omien tuotteidensa ja palveluidensa osalta lain ja asetusten vaatimista luvista, dokumenteista ja selvityksistä.

Järjestäjällä on oikeus hylätä ilmoittautuminen. Järjestäjällä on myös harkintansa mukaan oikeus peruuttaa hyväksyntänsä ennen tapahtumaa tai sen aikana, purkaa sopimus ja palauttaa jo mahdollisesti suoritetut maksut, mikäli näytteilleasettaja, sen työntekijät, omistajat tai muut sitä lähellä olevat tahot ovat toimineet lain tai hyvän tavan vastaisesti tai mikäli sen osallistuminen messutapahtumaan voisi järjestäjän käsityksen mukaan aiheuttaa häiriötä tai vaaraa messukävijöille tai muille näytteilleasettajille tai vaarantaa tapahtuman maineen tai taloudellisen onnistumisen. Osastolla on oltava henkilökuntaa, ellei toisin Järjestäjän kanssa ennakkoon sovita. Näytteilleasettajalla ei ole tällaisissa tilanteissa maksujen palauttamisen lisäksi oikeutta korvaukseen Järjestäjältä.

Ruoan ja juoman myynti ja tarjoilu paikan päällä nautittavaksi on kiellettyä, ellei osapuolten kesken nimenomaisesti ennalta toisin sovita. Näytteilleasettaja vastaa omavalvontasuunnitelman tekemisestä ja toteuttamisesta sekä Elintarvikelain edellyttämien ja muiden mahdollisesti vaadittavien ilmoitusten tekemisestä ja lupien hakemisesta.

Messutilan lattia on tekonurmi. Mahdolliset väliaikaiset kiinnitykset eivät saa vahingoittaa tekonurmea. Näytteilleasettajan tuomat kiinnitys- ja muut materiaalit on poistettava tapahtuman jälkeen ja tila palautettava alkuperäiseen kuntoon. Hallin seiniin ei voi tehdä kiinnityksiä.

Näytteilleasettajat tuovat osastoillensa omat rakenteet ja kalusteet tai vuokraavat ne Järjestäjältä. Naapuriosastoon rajautuvat seinät ovat pakolliset. Mikäli kaluston kokonaispaino ylittää 500 kg ja /tai kokonaismitat 3x3x3 m, on siitä ilmoitettava Järjestäjälle ja erikoisjärjestelyistä sovitaan erikseen.

Järjestäjä vastaa osallistumisvahvistuksessa järjestäjältä tilattujen rakenteiden ja kalusteiden pystytyksestä sekä messutilojen sähköasennuksista. Sähkö on tilattava osastolle erikseen.

Sitova ilmoittautuminen näytteilleasettajaksi tehdään lähettämällä Järjestäjälle sähköinen lomake. Ilmoittautumisen saatuaan Järjestäjä hyväksyy näytteilleasettajan ilmoittautumisen ja vahvistaa sen ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

Näytteilleasettajalla on oikeus peruuttaa tilauksensa ilman kuluja seitsemän vuorokauden kuluessa Järjestäjän vahvistuksesta, paitsi siinä tapauksessa, että ilmoittautuminen on tehty lähempänä kuin kuusi viikkoa ennen tapahtuman alkamista. Mikäli ilmoittautuminen on tehty lähempänä kuin kuusi viikkoa ennen tapahtuman alkamista, on varaus sitova. Nämä peruutusehdot koskevat myös ilmoittautumisen yhteydessä tilattua osastoratkaisua. Peruutukset on tehtävä kirjallisesti.

Järjestäjällä on oikeus peruuttaa messutapahtuma tai siirtää se uuteen ajankohtaan, mikäli messutapahtumaa ei voida järjestää sovittuna aikana ylivoimaisesta esteestä johtuen. Järjestäjä ei vastaa viivästyksistä, haitasta ja vahingoista, jotka johtuvat messutapahtuman peruuttamisesta tai siirtämisestä toiseen ajankohtaan ylivoimaisen esteen vuoksi. Näytteilleasettaja ei vapaudu velvoitteistaan eikä sillä ole oikeutta saada suorittamiaan maksuja takaisin, mikäli Järjestäjä siirtää tapahtuman uuteen ajankohtaan ylivoimaisen esteen vuoksi. Vielä suorittamatta olevien maksujen ajankohta siirtyy messutapahtuman siirtymistä vastaavalla ajalla. 

Näytteilleasettaja ei ole ilman Järjestäjän kirjallista lupaa oikeutettu vuokraamaan tai luovuttamaan edelleen osastoaan tai sen osaa.

Järjestäjä varaa oikeuden messukokonaisuuden kannalta välttämättömiin näyttelykarttojen muutoksiin messujen valmisteluaikana.

Osaston käyttöoikeus palautuu Järjestäjälle, mikäli messulaskua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä.

Järjestäjä varaa oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Osastoja ei saa tyhjentää tai purkaa ennen virallisen purkuajan alkamista.

Näytteilleasettaja vastaa henkilö-, omaisuus-, ajoneuvo- ja vastuuvakuutusten hankkimisesta. Järjestäjä vastaa sen oman henkilökunnan toimenpiteistä sekä järjestäjän laitteista ja rakennuksista näytteilleasettajille tai kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheutuneista vahingoista.

Järjestäjä vastaa palovartioinnista ja yleisestä järjestyksestä tapahtumatilassa, mutta ei näytteilleasettajan tavaroiden, rakenteiden ym. mahdollisesta vioittumisesta tai katoamisesta.

Näytteilleasettaja vastaa Järjestäjän tiloissa esittämiensä elokuvien, video-ohjelmien, muiden kuvaohjelmien ja tallenteiden asianmukaisesta ennakkotarkastuksesta sekä tekijänoikeuslain edellyttämistä luvista ja maksuista esittämiensä musiikki- ja muiden teosten osalta.

Järjestäjä ei ole vastuussa näytteilleasettajalle aiheutuvista taloudellisista tai välillisistä vahingoista kuten esimerkiksi saamatta jääneestä voitosta.


Ehdot 2022

Comments are closed.