Osallistumisehdot

Ornamon Design Joulu –tapahtumat 2022

Tuottaja: TID media&events

OSALLISTUMIS- JA PERUUTUSEHDOT

Sitova ilmoittautuminen näytteilleasettajaksi tehdään lähettämällä sähköinen lomake tuottajan kotisivujen kautta.

Yhteisosastoilla olevat yritykset on ilmoitettava omilla lomakkeilla. Yhteisosastoista on sovittava tuottajan kanssa etukäteen ennen lomakkeen täyttöä. Yhteisosaston minimikoko on 6 m2.

Näytteilleasettaja saa vahvistuksen lomakkeella annettuun sähköpostiosoitteeseen, kun tuottaja on hyväksynyt ilmoittautumisen.

Näytteilleasettajat, jotka eivät ole Ornamo ry:n tai Grafia ry:n jäseniä, jyrytetään eli hyväksytään valintaraadin päätösten mukaisesti.

Tuottaja varmistaa ilmoittautumisen oikeellisuuden. Tuottajalla on myös harkintansa mukaan oikeus peruuttaa hyväksyntänsä ennen tapahtumaa tai sen aikana ja palauttaa jo mahdollisesti suoritetut maksut, mikäli näytteilleasettaja on toiminut lain tai hyvän tavan vastaisesti tai mikäli sen osallistuminen tapahtumaan voisi aiheuttaa häiriötä tai vaaraa kävijöille tai muille näytteilleasettajille tai vaarantaa tapahtuman maineen. Näytteilleasettajalla ei ole tällaisessa tilanteessa maksujen palauttamisen lisäksi oikeutta korvaukseen tuottajalta.

Näytteille saa asettaa ainoastaan niitä tuotteita/tuoteryhmiä ja palveluita, joita ilmoittautumislomakkeella on ilmoitettu ja jotka tuottaja on hyväksynyt. Näytteilleasettaja vastaa omien tuotteidensa ja palveluidensa osalta lain ja asetusten vaatimista luvista, dokumenteista ja selvityksistä.

Mahdollisista ohjelmanumeroista ja musiikista on sovittava tuottajan kanssa erikseen.

Ruoan ja juoman tarjoilu ja myynti paikan päällä nautittavaksi on kiellettyä, ellei toisin ole tuottajan kanssa erikseen sovittu.

Osaston käyttöoikeus palautuu tuottajalle, mikäli osallistumismaksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä.

Varaus on sitova. Mikäli näytteilleasettaja peruuttaa osallistumisensa ennen 23.9.2022, veloitetaan osallistumismaksusta 50 %. Mikäli peruutus tapahtuu tämän päivämäärän jälkeen, veloitetaan koko osallistumismaksu. Nämä peruutusehdot koskevat myös ilmoittautumisen yhteydessä tehtyjä lisätilauksia.

Tuottaja pidättää oikeuden tapahtuman peruuttamiseen tai siirtämiseen toiseen ajankohtaan, ellei niitä Force Majeure -tapauksessa voida järjestää ilmoitettuna aikana. Tuottaja ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat tapahtuman peruuttamisesta tai siirtämisestä toiseen ajankohtaan.

Näytteilleasettaja ei ole ilman tuottajan kirjallista lupaa oikeutettu vuokraamaan tai luovuttamaan edelleen osastoaan tai sen osaa.

Tuottaja varaa oikeuden kokonaisuuden kannalta välttämättömiin näyttelykarttojen muutoksiin tapahtuman valmisteluaikana.

Tuottaja varaa oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan tapahtumapaikan yleisiä järjestyssääntöjä sekä ohjeistuksia osaston rakenteista ja ripustuksista. Osastoja ei saa tyhjentää tai purkaa ennen virallisen purkuajan alkamista.

Näytteilleasettaja vastaa omalta osaltaan henkilö-, omaisuus- ja vastuuvakuutusten hankkimisesta. Tuottaja vastaa yleisestä järjestyksestä tapahtumatilassa ja tuottajalla on tapahtumavakuutus, mutta se ei kata näytteilleasettajan tavaroiden, rakenteiden ym. mahdollisesta vioittumisesta tai katoamisesta eikä näytteilleasettajan toiminnasta aiheutuneita vahinkoja.

Tuottaja ei ole vastuussa näytteilleasettajalle aiheutuvista taloudellisista tai välillisistä vahingoista kuten esimerkiksi saamatta jääneestä voitosta.

Comments are closed.