Pk-yritykset kasvun moottorina

Suomen talouskasvun odotukset kohdistuvat tällä hetkellä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Myös valtion omistama Finnvera näkee, että kasvun ja kansainvälistymisen potentiaali on nyt pk-sektorilla.

”Työllistäminen on viime vuosina tapahtunut pääosin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, joiden elinvoiman ja kasvumahdollisuuksien edistämiseen Finnvera haluaa panostaa” toteaa aluejohtaja Markus Laakkonen.

Pienten ja keskisuurten yritysten osuus Suomen viennistä on noin 15 prosenttia. Kilpailijamaihin verrattuna osuus on pieni. Kyse ei välttämättä ole haluttomuudesta, sillä kansainvälisiä kauppoja saatetaan menettää myös rahoitusratkaisujen hyödyntämättä jättämisen vuoksi tai tietämyksen puutteesta, millaisia rahoitusratkaisuja on olemassa. Monesti tarjouskilpailua ei voi voittaa, jollei kykene tarjoamaan myös rahoitusratkaisua. Finnvera toimii tällaisissa tilanteissa kaupan mahdollistajana tarjoamalla lainoja, takauksia ja vientitakuita.

Asiakkuuspäällikkö Janne Koivuniemi kertoo, että yrityksissä on nyt positiivista virettä vientipanostuksiin. Monissa tapauksissa liike kohti uutta kytkeytyy omistajanvaihdokseen.

”Pk-sektorilla on yrityksiä, joiden kasvun rajat Suomessa ovat tulleet vastaan. Niillä on jo muskeleita ja seuraava askel tarjoaisi taas lisää kasvua, mutta kasvu edellyttää yrityksessä muutoksia. Usein kasvun ajurina on näissä tapauksissa yrityskauppa tai omistajanvaihdos.”

Koko yhteiskunta hyötyy, kun yrityksistä löytyy halukkuutta kasvaa, mutta ratkaisut ovat aina omistajan käsissä. Onko halua riskinottoon, onko kunnianhimoa? Omistajuudella on suuri merkitys.

Finnverassa rohkaistaan omistajia miettimään yrityksen arvoa pitkällä tähtäimellä. Jos itsellä ei ole voimavaroja tai innokkuutta kehittää firmaa, voisiko sen tehdä joku muu, kuten uusi omistaja, sen sijaan, että yritys jää paikoilleen, vaikka mahdollisuuksia kasvuun ja kansainvälistymiseen olisi?

”On tärkeää valmistautua myymiseen hyvissä ajoin ja tunnistaa oikea hetki. Finnveralla on välineitä prosessin eri vaiheisiin niin myyjän kuin ostajan avuksi.”

Mikä on kasvustrategiasi – yrityskauppa?

Suomessa tehdään vuosittain parituhatta yrityskauppaa. Näistä noin puolet on sellaisia, joissa Finnvera on mukana rahoittajana. Kun kyse on pk-sektorin yrityskaupoista, liikkuvat volyymit keskimäärin muutamissa sadoissa tuhansissa euroissa.

Finnveran uudet tilat upeassa Team Finland -talossa Helsingin Porkkalankadulla ovat omiaan verkostoitumisessa, kertovat aluejohtaja Markus Laakkonen (oik) ja asiakkuuspäällikkö Jane Koivuniemi.

”Olemme yleensä toisena rahoittajana ja tarjoamme pankille vakuudet. Tavoitteena on, että yrittäjän riski pysyisi kohtuullisena. Aloittavien yritysten kohdalla voimme antaa pankille jopa 80 prosentin takauksen. Finnvera ei käytä vakuutena yrittäjän yksityisomaisuutta ja suurenkaan rahoituksen osalta ei yrittäjän antaman takauksen määrä ylitä 20.000 euroa” Markus Laakkonen selvittää.

Yrityskauppoja tehtiin runsaasti nousukaudella 2004-2008. Tuolloin oli havaittavissa yrityskauppamarkkinan selvää ylikuumenemista. Nyt yrityskentällä on jo pientä patoumaa. Monilla toimialoilla menee hyvin, mutta yritysten kauppahinnat eivät palaa entiselleen.

”Tämä on nyt uusi normaali, joka myyjienkin on huomioitava. Ostajien kannalta tilanne on alhaisen korkotason ansiosta hyvä. Finnveran rahoittamissa omistajanvaihdoksissa onkin ollut Uudellamaalla alkuvuoden aikana euromääräisesti 50 prosentin kasvu edelliseen vuoteen verrattuna” toteaa Janne Koivuniemi.

Rahoitustarpeessa kannattaa avata rohkeasti keskustelu ja ottaa yhteyttä Finnveraan.

”Etukäteen on turha miettiä liian teknisesti, mikä toimisi parhaiten, sillä mahdollisuuksia on monia. Kannattava liiketoiminta ja terve rahoitusrakenne ovat ohjaavia tekijöitä. Meidän tavoitteemme Finnverassa on olla mahdollistamassa uutta ja myönteistä pk-sektorin dynamiikkaa.”

Teksti: Tuula Lukic 18.10.2016

Kuvat: Srba Lukic

Lue lisää: Finnvera

Vastaa