Pk-yritykset rahoitushaasteissa

Rahoitusmarkkinat pirstaloituvat. Mitä on tapahtumassa ja miksi, ja mitä pk-yrittäjän tulisi tästä ymmärtää? Pohdimme näitä kysymyksiä Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismasen kanssa. Hän korostaa, että rahoituksen perusasioihin perehtyminen on jokaiselle yrittäjälle investointi, joka ei mene hukkaan.

Jos vedämme mutkia suoriksi, voimme yleistäen sanoa, että mikro- ja pienyrityksissä rahoitusasiantuntemus on vähäistä. Yhden tai muutaman hengen yrityksessä tilanne on ymmärrettävä, koska rahoitus ei ole näillä yrittäjillä ykkösasiana ja toisaalta heillä ei ole resursseja palkata talousalan henkilökuntaa. Lisäksi monet pienet yritykset käyttävät vastaavasti pieniä tilitoimistoja, joiden vahvuus on usein verotusasioissa, ei niinkään rahoituksessa.

– Tilanne muuttuu, kun yritys kasvaa. Rahoitusasiantuntemus lisääntyy silloin monen tekijän seurauksena. Kuvioon tulee isompia kauppoja, isompia investointeja, vaativampia sopimuksia sekä enemmän osaamista kasvavan verkoston ja henkilöstön kautta, Mika Kuismanen kuvailee.

Yrityskoosta riippumatta rahoituksella on silti osansa toiminnassa jo perustamisvaiheesta alkaen, joten perusasiat olisi hyvä hallita. Siten voi ainakin välttää huijatuksi tulemisen.

– Tämä on tärkeää etenkin nyt, kun perinteisten pankkien rinnalle on syntynyt pikavippi- ja yrityslainayrityksiä, joiden toiminta ei aina ole kovin läpinäkyvää. Vähintään olisi osattava laskea lainan vuosikorkovaikutukset, sillä todelliset korot saattavat olla jotain aivan muuta kuin mitä vippifirmat ilmoittavat, Kuismanen tähdentää.

Rahoitusmarkkinoiden muutoksen myötä yritysten rahoitusrakenne on muuttunut

Mika Kuismanen uskoo, että kymmenen vuoden kuluttua elämme vielä monimuotoisemmassa rahoitusmaailmassa.

Pitkään vallinnut pankkikeskeinen lainarahoitus on ollut tuttua ja turvallista. Lainaa on saatu perusteellisilla selvityksillä ja vahvoilla vakuuksilla. Yritysten kannalta huonona puolena Mika Kuismanen pitää sitä, että Suomessa on liian vähän pankkikilpailua.

– Yrityksistä ei kilpailla, mikä näkyy ankarina luotonannon ehtoina. Tosin nämä ehdot liittyvät myös pankeille asetettuihin kiristyneisiin vakavaraisuusvaatimuksiin. Tämä on tuonut kuvioon muitakin instansseja, esimerkiksi Finnveran, joka voi toimia pankin myöntämän lainan takaajana, jos yrityksen tai yrittäjän vakuudet eivät riitä.

Yrittäjän näkökulmasta tilanne on muuttunut mutkikkaammaksi, kun on asioitava usean tahon kanssa. Varsinaista rahoitustakin haalitaan aiempaa useammalta taholta.

– Rahoitusta on alettu hakea suoraan markkinoilta, ilman pankin välitystoimintaa. Erilaiset rahoitusalustat verkossa ovat tästä esimerkkejä. Nämä järjestelmät itsessään eivät ole monimutkaisia, mutta niihin liittyvät sopimukset ja rahoituksen ehdot voivat olla mutkikkaampia kuin perinteisessä pankissa, Kuismanen toteaa.

Yrittäjä tarvitsee siis yhä enemmän tietoa ja ymmärrystä rahoitusratkaisuja tehdessään. Markkinoiden monimuotoisuus on kuitenkin hyvä asia, koska tarjolla on erilaisia rahoitusjärjestelmiä erilaisille yrityksille. Esimerkiksi bisnesenkelit voivat rahoittaa sellaisia yrityksiä, joihin pankit eivät suuren riskin takia lähde mukaan.

Ydinkysymys on, mistä tietoa haetaan. Tässä yrittäjä voi hyödyntää julkisiakin tahoja, esimerkiksi Uusyrityskeskuksen oppaita.

Digitalisaatio vaikuttaa vahvasti rahoitusmarkkinoilla – mielenkiintoisella tavalla myös vakuuksien osalta

Mika Kuismanen kertaa tiivistetysti kaupankäynnin historiaa ja muistuttaa, että agraari- ja teollisuusyhteiskunnissa kauppa perustui nimenomaan fyysisiin tuotteisiin. Palvelujen merkitys kasvoi jälkiteollisessa yhteiskunnassa, mutta nykyään sekä tuote että palvelu voivat olla digitaalisia.

– Tämä on bisnesalue, jossa toimii jo valtava määrä yrityksiä. Varastohalleihin ei synny fyysistä massaa, joten rahoittajan on mietittävä, miten tällaiseen yrittämiseen liittyvät riskit lasketaan ja mitä saadaan realisoitua, jos yritys kaatuu, Kuismanen kertoo.

Hän nostaa esiin paljon puhutut pelifirmat.

– Toisin kuin usein ajatellaan, pelifirmat eivät ponkaise tyhjästä, vaan tarvitaan panostusta inhimilliseen pääomaan ja pari-kolme vuotta koodausta, ennen kuin päästään markkinoille. Tämä aika pitäisi jollain rahoittaa.

Fyysisten vakuuksien puuttuminen on riskisijoittajien aluetta. Riskisijoittajien tulo rahoitusmarkkinoille on ollut iso muutos ja mahdollistanut menestystarinoita, joissa sijoittajatkin ovat päässeet erittäin korkeisiin tuottoihin.

Mika Kuismanen uskoo, että kymmenen vuoden kuluttua elämme vielä monimuotoisemmassa rahoitusmaailmassa.

– Rahaa haetaan nopeisiin projekteihin ja yhä useamman on mahdollista lyöttäytyä mukaan. Uskon, että siinä mielessä olemme menossa mielenkiintoiseen ja yrittäjän kannalta koko ajan parempaan suuntaan.

Teksti: Tuula Lukic 17.10.2017, Kuvat: Aalex Günsberg

Lue lisää: Uudenmaan Yrittäjät

Uudenmaan Yrittäjät toimii alueellaan olevien pk-yritysten sekä niiden muodostamien jäsenyhdistysten (29 paikallisyhdistystä) alueorganisaationa, yrittäjä-, elinkeino- ja työnantajapoliittisena etujärjestönä sekä kontaktifoorumina yrittäjien ja eri sidosryhmien välillä. Lisäksi aluejärjestö on alueellinen vaikuttaja ja keskustelija. Uudenmaan Yrittäjien kattojärjestö, Suomen Yrittäjät, on suomalaisen elinkeinoelämän ylivoimaisesti suurin järjestö edustaen yli 105 000:tä jäsenyritystä.

Uudenmaan Yrittäjät
Rantakatu 1, 2. kerros, 04400 JÄRVENPÄÄ
puh. 010 231 3050, faksi 010 231 3059
toimisto(at)uudenmaanyrittajat.fi

Uudenmaan Yrittäjät

Vastaa