Rahaa liikuntatutkimukselle

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää tukea valtion talousarviossa linjattujen liikuntatoimen yhteiskunnallisten vaikuttavuuden tavoitteiden mukaisten liikuntatieteellisten tutkimushankkeiden rahoittamiseen. Ministeriö myönsi toukokuussa kahdeksalle hankkeelle yhteensä 763 000 euroa. Kahta rahoitusta saaneista hankkeista johdetaan liikunta-tieteellisessä tiedekunnassa.

Yliopistotutkija Erja Portegijs sai OKM:ltä rahoitusta aktiivisen ikääntymisen tutkimiseen. Portegijsin tavoitteena on selvittää, minkälaisissa ympäristöissä ikääntyneet ovat aktiivisia ja onko näillä ympäristöillä yhdistäviä tekijöitä. Osana tutkimusta kehitetään Jyväskylän alueelle kartoitusstrategiaa, jonka avulla voidaan tunnistaa aktiiviseen ikääntymiseen kannustavia ympäristöjä. Tutkimushankeen kesto on kolme vuotta, ja ensimmäisen vuoden rahoituksen osuus 85 000 euroa.

Professori Hannu Itkosen johtamassa tutkimuksessa keskitytään selvittämään, mitä ammattimaistuminen suomalaisessa joukkueurheilussa edellyttää. Tutkimus on yliopiston ja Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen Kihun yhteinen hanke. Tarkoituksena on selvittää miten ammattimaistuminen näkyy ja vaikuttaa urheilua tuottavien ja niitä hallinnoivien organisaatioiden rakenteissa, suhteissa ja käytännöissä. Tutkittavina lajeina ovat jääkiekko, koripallo, pesäpallo ja salibandy. Kolmivuotisen hankkeen ensimmäisen vuoden rahoituksen osuus on 90 000 euroa.

Lähde: STT 23.5.2019, Jyväskylän yliopiston tiedote

Vastaa