Lupakynnys nousee

Uuden maankäyttö- ja rakennuslain on tarkoitus astua voimaan 1.1.2024. Uudistuksen päätavoitteita ovat hiilineutraali yhteiskunta, luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen, rakentamisen laadun parantaminen sekä digitalisaation edistäminen.

Helpotusta pienten piharakennusten pystyttämiseen

Rakentamislain myötä rakennuslupa, toimenpidelupa ja toimenpideilmoitus sulautuvat yhdeksi lupamuodoksi, rakentamisluvaksi. Lupakynnys nousee siten, että jatkossa esimerkiksi alle 30 neliömetrin pihasaunan tai varaston voi rakentaa ilman rakentamislupaa. Kaiken rakentamisen on myös jatkossa noudatettava kaavassa osoitettua rakennusoikeutta, rakentamismääräyksiä sekä rantarakentamisen säännöksiä.

Rantasauna

Uudistuksen myötä rakentamislupien myöntäminen kunnissa yhdenmukaistuu. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmää koskevassa laissa puolestaan säädetään tiedoista, jotka kuntien on siirtymäajan puitteissa julkaistava uudessa valtakunnallisessa tietojärjestelmässä. Asukkailla ja yrityksillä tulee mm. olemaan nykyistä helpompi pääsy ajantasaiseen viranomaistietoon.

Kannustaa ympäristöystävällisyyteen

”Rakennettu ympäristö aiheuttaa noin kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Hallituksen hyväksymä lakipaketti uudistaa rakentamista merkittävästi ja tukee hiilineutraalin Suomen rakentamista. Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen tuodaan ensi kertaa kattavasti osaksi rakentamisen lainsäädäntöä. Tässä työssä hyödynnetään myös kiertotalouden ja digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia”, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo ympäristöministeriön tiedotteessa.

Kiertotalous

Uusien rakennusten on täytettävä vaatimukset pitkäikäisyydestä ja muunneltavuudesta. Rakennuksille myös määritellään tavoitteelliset tekniset käyttöiät. Rakentamislaki kannustaa pitämään rakennusmateriaalit kierrossa mahdollisimman pitkään. Uusista ja purettavista rakennuksista on rakentamis- tai purkamislupaa haettaessa selvitettävä kaikki käytetyt ja vapautuvat materiaalit sekä rakennuspaikalta pois kuljetettava maa- ja kiviaines sekä vaarallisten jätteiden määrä.

Monivaikutteinen laki

Maankäyttö- ja rakennuslaki ja -asetus sisältävät säännöksiä muun muassa

  • kaavoituksesta
  • kuntien rakennusjärjestyksestä
  • ranta-alueiden suunnittelusta ja rakentamisesta
  • tonttijaosta
  • yhdyskuntarakentamiseen liittyvästä lunastamisesta
  • rakentamiselle asetettavista yleisistä vaatimuksista
  • rakentamisen luvista ja muusta rakentamisen valvonnasta.

Rakentamista säätelee tällä hetkellä noin 20 vuotta vanha maankäyttö- ja rakennuslaki.

Lähde: Ympäristöministeriö (mm. tiedote 15.9.2022), maankäyttö- ja rakennuslakiuudistus (mrluudistus.fi)
Kuvat: Shutterstock

Comments are closed.