Rakentamisen kallistuminen nostaa kiinteistöveroja

Valtaosalla kiinteistönomistajista kiinteistövero on tänä vuonna suurempi kuin viime vuonna. Yksi syy tähän on se, että rakentamisen kustannukset ovat nousseet.  

Rakennusten kiinteistövero ja verotusarvo perustuvat jälleenhankinta-arvoihin, jotka valtiovarainministeriö (VM) määrittelee vuosittain annettavalla asetuksella. Jälleenhankinta-arvo tarkoittaa sitä, kuinka paljon vastaavan uuden rakennuksen rakentaminen maksaisi.  

VM tarkistaa arvoja vuosittain rakennuskustannusindeksin mukaisesti. Indeksi on noussut edellisvuodesta 9,4 prosenttia.   

– Rakennuskustannusindeksi on noussut poikkeuksellisen paljon, ja se näkyy monille kiinteistönomistajille verojen nousuna. Aikaisemmin indeksin muutokset ovat olleet selvästi maltillisempia, sanoo ylitarkastaja Jukka Backlund Verohallinnosta.   

Kiinteistöveron suuruus riippuu kiinteistön verotusarvon lisäksi kunnan määrittelemistä kiinteistöveroprosenteista.  Verohallinto tilittää kiinteistöveron kokonaisuudessaan kunnille.  

– Kiinteistöveron määrä muuttuu eri veronmaksajilla eri verran. Muutos riippuu muun muassa siitä, miten suuri osuus kiinteistöverosta määräytyy maapohjista ja kuinka suuri rakennuksista. Lisäksi erilaisista rakennuksista tehdään eri suuruisia ikäalennuksia, Backlund sanoo.  

Kesämökin muuttaminen vakituiseksi asunnoksi pitää ilmoittaa 

Kiinteistöveron nousu voi johtua myös muista syistä. Kunta on voinut korottaa kiinteistöveroprosenttiaan, tai se on voinut tarkistaa ja korjata alueellaan olevien rakennusten tietoja ja ilmoittaa muutoksista Verohallinnolle. 

Verohallinto on myös tarkistanut ja korjannut maapohjien virheellisiä tietoja, kuten tontin kaavatietoja tai muita ominaisuuksia.  

Kiinteistövero muuttuu myös silloin, jos kiinteistönomistaja ilmoittaa Verohallinnolle muutoksista, kuten rakennuksen perusparannuksista tai sen käyttötarkoituksen muuttumisesta.    

− Jos kiinteistöllä on tehty suuria parannuksia, kuten lisätty vesijohto, viemäri tai koneellinen ilmastointi, ne pitää ilmoittaa. Myös silloin, kun rakennuksen käyttötarkoitus on muuttunut eli esimerkiksi kesämökin on muuttanut vakituiseksi asunnoksi, muutokset pitää ilmoittaa kiinteistöveroilmoituksella, Backlund neuvoo. 

Vuonna 2022 kaikkiaan 58 000 kiinteistönomistajaa 2,2 miljoonasta teki muutoksia kiinteistöveroilmoitukseensa. Backlundin mukaan valtaosa muutoksista koski nimenomaan rakennusten ominaisuuksia. 

Muutosten ilmoittaminen unohtuu vuosittain tuhansilta 

Backlund muistuttaa, että kiinteistöverotuspäätös on aina syytä tarkistaa. Jos tiedot ovat oikein, asiakkaan ei tarvitse tehdä mitään. Yritys- ja yhteisöasiakkaiden pitää ilmoittaa muutokset Verohallintoon viimeistään 2.5. Henkilöasiakkaiden määräpäivä on 9.5. 

Backlund kehottaa kiinteistönomistajia ilmoittamaan mahdolliset muutokset määräpäivään mennessä. 

− Jos muutoksia ei ilmoita kiinteistöveroilmoituksella, vaihtoehtona on tehdä oikaisuvaatimus jälkeenpäin, mikä on hidas prosessi. Vuosittain tuhansilta kiinteistönomistajilta jäävät muutokset tekemättä määräaikaan mennessä, Backlund sanoo. 

Tilaa e-lasku – lähes neljäsosa maksaa myöhässä 

Suurimmalla osalla kiinteistönomistajista kiinteistöveron eräpäivät ovat elo- ja lokakuussa tai syys- ja marraskuussa. Maksueriä on kaksi silloin, jos kiinteistövero on 170 euroa tai enemmän. Tulevia eräpäiviä silmällä pitäen kannattaa ottaa käyttöön e-lasku, Jukka Backlund vinkkaa. 

Viime vuonna lähes neljäsosa asiakkaista eli yli 500 000 kiinteistönomistajaa maksoi kiinteistöveron myöhässä. 

− Kannattaa tilata Verohallinnon e-lasku omassa verkkopankissa nyt, kun asia on ajankohtainen. Viimeistään e-lasku pitää tilata kolme viikkoa ennen kiinteistöveron eräpäivää. Silloin se tulee verkkopankkiin noin kaksi viikkoa ennen eräpäivää. Viivästyskorko maksamattomalle verolle alkaa kertyä heti eräpäivän jälkeen, Backlund muistuttaa. 

Lähde: Verohallinnon tiedote 16.03.2023 /STT
Verohallinto – kiinteistövero

Artikkelikuva: Shutterstock

Raksa Porvoo messut 15.-16.4.2023
Tervetuloa Raksa Porvoo messuille 15.-16.4.2023 la-su 10-16. Ilmainen sisäänpääsy.

Comments are closed.