Mättääkö vuorovaikutus

Jos vuorovaikutus ”mättää” työssä, ”mättää” kaikki muukin. On sitten kysymys esimiesten ja työntekijöiden, työyhteisön jäsenten tai asiakkaiden välisistä suhteista, oleellista on, että ihmiset osaavat puhua keskenään ja kuunnella toisiaan. Kuinka voimme kehittää henkilöjohtamista, asiakkaiden palvelua tai työyhteisöä, ellei meillä ole taitoja kohdata erilaisia ihmisiä ja tulla rakentavasti toimeen heidän  kanssaan?

Vuorovaikutus on ihmisten välisten merkitysten ja tunteiden vaihtoa.

Ihmiset tekevät työtä ihmisten kanssa ihmisille. Voimme kehittää vaikka kuinka hienot tuotteet tai palvelut, mutta niiden menestyksen ratkaisevat viime kädessä ihmiset. Se, kuinka hyvin ihmiset toimivat yhteen, tsemppaavat toisiaan, kasvattavat innostustaan ja asettavat itselleen korkeita tavoitteita. Hyvä ihmisten kohtaaminen kannattaa asettaa tavoitteeksi.

Kahdeksan keinoa vahvistaa hyvää vuorovaikutusta työssä

1. Huomaa ihminen arvostavalla tavalla

Se on silmiin katsomista, ystävällisiä eleitä. Hyvien tekojen huomaamista ja kiittämistä. Se on myös sitä, että havainnoi ja osaa lukea toisen ihmisen tunteita. Ja osaa myötäillä käytöstään sen mukaan. Väsynyttä tai tunteiden vallassa olevaa ihmistä ei kannata kuormittaa kysymyksillä tai väittelyillä. Eikä kannata myöskään panna häntä tekemään vaikeita päätöksiä.

2. Anna tilaa

Se on sitä, että hyväksyy toisen ihmisen sellaisena kuin hän on. Ei aseta häneen omia odotuksiaan, vaan on kiinnostunut hänestä ja hänen asiastaan.  Tilan antaminen toiselle on myös sitä, että hillitsee oman innostuksensa puhua ja suo toiselle mahdollisuuden hänen asiansa esiintuomiseen.

3. Kohtaa tasavertaisesti

Se on toisen ihmisen kohtaamista hänen taajuudellaan, ei ylhäältä-tai alhaaltapäin asemasta lähtevää. ”Olet ok ja niin olen minäkin”. Tasavertainen kohtaaminen antaa toiselle mahdollisuuden kertoa aidosti ajatuksistaan. Se tekee toisen näkyväksi ihmisenä.

4. Ole inhimillinen

Se on armollista suhtautumista toisen heikkouksiin tai puutteisiin, ja sen hyväksymistä, ettei kukaan meistä ole täydellinen.  Se tarkoittaa myös kykyä pyytää anteeksi silloin, kun on tehnyt virheitä tai on laiminlyönyt toista, eikä ole pystynyt hyvään kohtaamiseen.

5. Kuuntele ja ole läsnä

Se on tietoista läsnäoloa, irrottautumista omista asenteista, tunteista ja ajatusmalleista. Näin pystyy kuulemaan, mitä toisella on sanottavaa ja vastaanottamaan hänen tunteitaan.  Se antaa tilaisuuden toiselle tulla kuulluksi. Mitä paremmin pystyy kuuntelemaan läsnäolevana, sitä paremmin ja nopeammin asia tulee käsitellyksi.

6. Varmista yhteinen ymmärrys

On tärkeää varmentaa, onko ymmärtänyt toisen sanoman sellaisena kuin hän on sen tarkoittanut. Ei sellaisena kuin itse olettaa toisen tarkoittaneen.  Se myös osoittaa, että on kuunnellut aktiivisesti häntä. Hän voi täydentää, mitä on tarkoittanut. Sellainen mahdollistaa molemmille ajatusten rikastamista.

7. Puhu rakentavasti

Se on sitä, että osaa esittää asiansa ilman hyökkäämistä tai puolustamista. Se on rauhallista ja selkeää tapaa puhua, jota kuulija voi tukea. Se on myös uskallusta kertoa oma, erilainen näkemys asiasta ilman, että arvottaa omaa tai toisen näkemystä oikeaksi tai vääräksi. Ei aseta niitä vastakkain, vaan pyrkii tuomaan näkökulmia keskusteluun.

8. Nostata toisia

Se on kykyä tuottaa toiselle positiivinen tunne ja hyvä kokemus kohtaamisesta. Se on hyvän jakamista, joka voi kohottaa toista. Sellainen antaa mahdollisuuden rakentavalle yhteistyölle jatkossa.

 ”Kaiken, mitä voi ajatella, voi ajatella selvästi. Kaiken, mitä voi sanoa, voi sanoa selvästi. Mutta kaikkea, mitä voi ajatella, ei voi sanoa.”
  Ludwig Wittgenstein

Seija Milicevic
Kirjoittaja on WorkBest Oy:n omistaja ja työyhteisövalmentaja, joka coachaa ja valmentaa johtajia, esimiehiä ja työyhteisöjä tuloksellisen ja innostavan työkulttuurin luomisessa. WorkBest Oy on perustettu 2007, ja se on auttanut monia erikokoisia yrityksiä ja organisaatioita parantamaan johtamista ja työhyvinvointia.

Yhteystiedot: info@workbest.fi tai seija.milicevic@workbest.fi
Puh. 040-5880943

Tilaa koulutusta johtamisesta, voimaannuttavasta työkulttuurista, itsensä johtamisesta ja työhyvinvoinnista.  Kohota ihmisiä, ja lisää työyhteisön hyvinvointia ja toiminnan tuloksellisuutta. Hinta alkaen 1200€ (alv 0).

Vastaa