Magnus von Knorring

Från Lovisa till finansman i Europa.

Magnus von Knorring i Lovisa Smedsgränden

Den smala Smedsgränden i gamla staden i Lovisa får Magnus von Knorring, 60, att minnas sin barndom. Fondbolaget Fonditas grundande medlem och den nuvarande ordföranden för styrelsen bodde under nästan hela sin skoltid i Lovisa. Den bekanta gatan leder till restaurang Degerby Gille, där familjen på 1960-talet åt söndagslunch, liksom många andra Lovisafamiljer. Byggnaden är en av Lovisas äldsta, byggd redan år 1695, under samma århundrade, då släkten von Knorring anlände till Finland. Den kungliga kammaren passar utmärkt för en lunchdiskussion.

Då Magnus von Knorring blev färdig från handelshögskolan år 1985, höll bankvärlden på att förändras. De dystra banksalarna lockade honom inte särskilt mycket, men det fanns en hel del nytt, bland annat började utländska banker öppna i Finland.

Som nyutexaminerad fick von Knorring arbete som marknadsföringschef för sparbankerna i Åbo och Åland, men flyttade efter en tid till Helsingfors, där han grundade en filial för Carnegie Finland och fungerade som verkställande direktör för den. Fondbolaget Fondita föddes år 1997.

– Förra året firade vi bolagets 20-års jubileum. Under de senaste åren har jag inte hunnit besöka Lovisa så ofta, då även vår fritidsvilla finns i västra Nyland. En tid hade vi en ö här utanför Lovisa, som man kunde ro till från stranden, berättar han.

Von Knorring minns Lovisa som en liten och trygg stad, där barnen levde ett fysiskt liv, med mycket lek och rörelse utomhus. Fadern var skeppsbyggnadsingenjör och det var på grund av varvet Rauma-Repola, som familjen hade flyttat från Helsingfors till Lovisa. Farfar å sin sida arbetade som läkare i Borgå.

– Då jag var en liten skolpojke imponerade jag knappast på någon med mina kunskaper och jag spenderade mera tid utanför klassrummet än inne i det. I gymnasieåldern flyttade vi till Åbo och jag började på pojklyceum, där krävdes det helt andra kunskaper för att klara sig och dynamiken var en annan. Jag trivdes väldigt bra i lyceet och jag tyckte om att studera, minns Magnus von Knorring.

Yrkesvalet var inte en självklarhet, han hade också tänkt sig en karriär som officer. Men redan som ung märkte han, att han hade företagarandan i sig och tillslut ledde detta till fondbolaget.

En bra produkt är ett trumfkort

I Finland finns ett trettiotal fondbolag och de övervakas av Finansinspektionen. Marknaden dirigeras av tre stora bankgrupper med en sammanlagd andel på 70 procent. Fondbolaget Fondita Ab har lyckats utomordentligt i långsiktsjämförelsen av avkastningen. Fonderna har genererat en avkastning på 10-15 procent om året under en tidsperiod på 20 år.

– Konkurrensen är en stor utmaning, vi konkurrerar om pengar som skall placeras. Det är omöjligt att tävla mot bankerna volymmässigt, eftersom de har ett så stort nätverk. Bankerna kan också kontrollera, om personen har pengar på kontot och utifrån det kan banken rekommendera olika produkter, också dåliga sådana, konstaterar Magnus von Knorring.

De små bolagens trumfkort är produkterna och att man nischar sig. Det räcker inte att vara medelmåttig.

– Det viktigaste är att personalen är motiverad. Fina kontor och mjuka stolar hjälper inte, om vi inte sköter vårt jobb så bra, att också kunderna är nöjda.

Kundbelåtenheten baserar sig givetvis på hur mycket avkastning placeringarna ger. Fondernas placeringsobjekt väljs med omsorg. Fondita är känd som ett fondbolag som specialiserat sig på små bolag och stock picking.

– Vi samlar mycket information om företagens verksamhet och bedömer företagens framgångsmöjligheter. På det sättet kan vi välja företag, som vi tror, att det lönar sig för kunderna att placera i, förklarar von Knorring.

Fondita har sju olika aktiefonder, varav den äldsta är Fondita Equity Spice, som startades år 1997. Den placerar sina medel i finländska bolag som har uppnått ledande marknadspositioner globalt och fonden har hög avkastning.

– Länge ansågs att vi enbart var ett nordiskt bolag, men nu har vi också tre fonder, med företag från till exempel Tyskland, Nederländerna och Belgien, samt en global fond, där Nord-Europa är starkt representerat. Då vi väljer företag påverkar landet i sig egentligen inte, men inom Europa är det lätt att följa med företagens verksamhet, bokföring och bokslut och det existerar mindre korruption än i andra delar av världen.

Portföljförvaltarna har en viktig roll som informationssökare.

– Vi reser runt omkring i världen och träffar företagsledning. Portföljförvaltaren bör förstås ha en gedigen utbildning, så att han kan avläsa tal, och också en god allmänbildning eftersom världshändelserna påverkar företagen och placeringarna. Man måste kunna förstå olika trender.

Varför uppfattas då portföljförvaltarna i offentligheten på ett negativ sätt?

– Det finns alltid de som bryter mot reglerna och enbart är ute efter snabba och stora vinster åt sig själv. Om man vill hänga med i konkurrensen och bygga upp ett gott rykte, så måste man tänka långsiktigt och ha en hög moral, poängterar von Knorring.

Riskhantering

I Fonditas sju fonder förvaltas kundernas pengar, som uppgår till ca 850 miljoner euro. Den största delen kommer från pensionsbolag. Den genomsnittliga placeringen är tämligen hög, över 100 000 euro, men det finns också många små placerare, som placerar till exempel ett par hundra euro i månaden. Det finns ingen undre gräns för placeringarna och bolaget uppbär ingen teckningsprovision.

– Våra portföljer väger relativt lätt, vi strävar efter att det i en portfölj högst finns 30 företag. Det är inte bra om det finns för mycket av allting in en och samma portfölj. För att minimera riskerna, får högst 10 procent vara bundet vid ett och samma företag i en portfölj, konstaterar Magnus von Knorring.

Fonderna noteras dagligen, så placeraren kan kontinuerligt jämföra avkastningen med andra fonder. De summor, som syns i tidningarna är nettosummor, och Fonditas årliga förvaltningsarvode på två procent avdras vid beräkningen av fondandelens dagsvärde.

– Det är aldrig lätt att bli förmögen, men å andra sidan är det lite speciellt att man i Finland placerar allting i ett objekt, det vill säga i bostaden. Det har också sina risker.

Om man en gång har köpt en bostad på ett område, som sedan mister alla arbetsplatser, då kommer bostadens värde att sjunka. Då bostaden är svårsåld är det också svårt att flytta till en annan ort för att jobba. Bostadens pris kan även sjunka om omgivningen förändras, till exempel om ett nytt hus byggs framför det egna, jämför Magnus von Knorring.

Det är alltid lättare att blicka bakåt än framåt, men hur ser finansbranschens framtid ut?

– Från får synvinkel ser framtiden bra ut. Delvis beror det på, att finansbranschens strängare krav har gjort det väldigt svårt att grunda nya fondbolag. Samtidigt så tror jag, att det finns allt mer så kallade lösa pengar – jag tycker inte alls om uttrycket – då den generationen som klarat sig bra ekonomiskt efterlämnar arv till barn och barnbarn. Jag är ingen Einstein, då jag säger så här. Det finns mycket förmögenhet som kan placeras, det syns också i, att bankerna hela tiden hittar på nya produkter – de gör inte längre någon vinst på vanlig kreditgivning. Förstås hoppas jag, att människorna skulle lita på börsplaceringar och att de också skulle hitta Fonditas fonder.

Magnus von Knorring vet, att många placerar för att kunna trygga sin ålderdom, eftersom vi inte kan förutspå i vilket skick vi kommer att vara eller hur man i framtiden sköter om de äldre. Andra vill placera för säkerhets skull med tanke på sina barns framtid.

Text: Tuula Lukic, översättning: Jenny Törnroos, foto: Srba Lukic

Von Knorring

är en adelssläkt som härstammar från Tyskland och som kom till Finland via Baltikum och Sverige. År 1641 skänkte drottning Kristina Tervalammi gård i Vichtis åt Georg Johan Knorring som tack för sina militära förtjänster. I Finland har släkten von Knorring förfogat över bland annat Kumogård och Åminne herrgård. Under århundradens lopp har det i släkten von Knorring funnits åtminstone en kammarherre, en senator, en reseförfattare, en guvernör, en diplomat, en körledare och en konstnär.

Ge respons

E-postadressen publiceras inte Oblikatoriska fält är markerad med *

Du kan använda dessa HTML -nyckelord och attributer: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>