Tagiarkisto: Clonet

Ilmastomyönteisyys on mahdollisuus

Sari Siitonen

Ilmastomyönteisyys on edelläkävijöille mahdollisuus

Suomessa on noin 284 000 yritystä, joista lähes 85 000 on pieniä ja keskisuuria työnantajayrityksiä. Kaikista yrityksistä cleantech-yrityksiä on noin 3300. Kun EK viime vuonna toteutti pk-yrityksille suunnatun Bisnes ja ilmastonmuutos -kyselyn, noin kolmannes kyselyyn vastanneista koki ilmastonmuutoksella olevan vaikutusta liiketoimintaansa. Ilmastonmuutos voidaan nähdä joko liiketoimintamahdollisuutena, ympäristöuhkana tai kustannuksia nostavana tekijänä, johon kannattaa reagoida. Cleantech-yritykset ovat tarttuneet kasvaviin liiketoimintamahdollisuuksiin.

Jatkossa ilmastonmuutos tulee jollakin tavalla koskettamaan joka ikistä suomalaista yritystä. Jo nyt voi miettiä, voiko ilmastonmuutos:

  • lisätä tai vähentää yrityksesi tuotteiden tai palvelujen kysyntää
  • vaikeuttaa raaka-aineiden saatavuutta tai nostaa niiden hintaa
  • vaikuttaa tuotteiden houkuttelevuuteen markkinoilla
  • edellyttää yrityksesi strategian tai toimintatapojen päivittämistä

EK ja Clonet avasivat viime syksynä Ilmastobisnes.fi -palvelun, joka tarjoaa yrityksille matalan kynnyksen polkuja ja tärppejä ilmastobisnekseen. Sivustolla on työkaluja, kuten ilmainen päästölaskuri ja päästömittari, sekä innostavia yritysesimerkkejä eri toimialoilta, joista kannattaa ottaa mallia. Sivusto perustuu ajatukseen jatkuvasta parantamisesta, ja sopii erilaisille yrityksille riippumatta siitä, onko yritys lähdössä vasta liikkeelle vai määrittänyt omat päästönsä ja jo toteuttanut päästövähennystoimia.

Kaikki alkaa suunnittelusta ja oman lähtötilanteen tunnistamisesta. Omia ilmastotoimia ideoitaessa on hyvä pohtia asiaa niin yrityksen sisäisistä arvoihin ja strategiaan pohjautuvista lähtökohdista kuin ulkopuolelta vaikuttavien megatrendien sekä lainsäädännön ja sidosryhmien asettamien vaatimusten näkökulmastakin.

Kun lähtötilanne on tunnistettu, voidaan tavoitteet asettaa realistiselta pohjalta. Tavoitteet voivat liittyä energiatehokkuuden parantamiseen, fossiilisen energian korvaamiseen uusiutuvalla energialla tai vaikkapa jätteen minimointiin. Jotta tavoitteen merkittävyyttä suhteessa omaan toimintaan voitaisiin paremmin arvioida, kannattaa määrittää oman toiminnan hiilijalanjälki hyödyntämällä päästölaskuria. Tavoitteiden asettamisen lisäksi on myös suunniteltava, kuinka tavoitteiden toteutumista seurataan: mitkä ovat seurattavat mittarit ja kuinka usein niitä tarkastellaan.

Jos suurin osa päästöistä aiheutuu oman lämmöntuotannon fossiilisista polttoaineista, kannattaa päästövähennystoimia suunniteltaessa keskittyä puhtaampiin energiaratkaisuihin. Jos puolestaan merkittävin päästölähde on raaka-aineiden ja tuotteiden kuljetukset, voi kuljetusyrittäjille asettaa päästövaatimuksia. Monet päästövähennyskeinot ovat helposti toteutettavissa nykyteknologialla ja voivat maksaa itsensä nopeasti takaisin syntyneiden säästöjen muodossa. Esimerkiksi monet yritykset ovat jo siirtyneet käyttämään energiatehokasta led-valaistusta.

Oman toiminnan päästöjen vähentämisen lisäksi ilmastonmuutosta voi torjua kehittämällä uutta bisnestä. Globaalit cleantech-markkinat ovat kasvussa, ja uusien ilmastoystävällisten tuotteiden ja palvelujen avulla päästöihin on usein mahdollista vaikuttaa selvästi enemmän kuin keskittymällä ainoastaan oman hiilijalanjäljen pienentämiseen. Yritys voi kasvattaa omaa positiivista hiilikädenjälkeään tarjoamalla muille ratkaisuja päästöjen vähentämiseen. Monet eri tahot, kuten kehitysyhtiöt, Business Finland, ELY-keskukset ja Motiva, tarjoavat yrityksille apua uuden ilmastomyönteisen liiketoiminnan kehittämiseen.

Kun yritys lähtee mukaan ilmastobisnekseen, kannattaa siitä muistaa myös kertoa. Ilmastomyönteisyys vahvistaa yrityksen brändiä ja lisää sen houkuttelevuutta niin asiakkaiden kuin uusien työntekijöiden silmissä. Pk-yritysten joukostakin löytyy monia edelläkävijöitä, jotka ovat jo tarttuneet tilaisuuteen. Kun ensin lähtee liikkeelle, jatkuvasti parantamalla on helppo jatkaa eteenpäin!

Sari Siitonen

toimitusjohtaja Clonet Oy

Kuva: Marjo Koivumäki.

TIDforum puhujakaarti 8.3.2018

tulevaisuussilmä

Ajatukset ja bisnekset vauhtiin!

TID Business Forum -seminaari torstaina 8.3.2018 klo 9-14 Porvoon Taidetehdas

Huippupuhujia, katseita tulevaisuuteen, mahdollisuuksiin, muutoksiin. Teemoina Venäjä ja Cleantech.

Puheenvuorot:

klo 9:15 Pekka Sutela

Pekka Sutela

Pekka Sutela on arvostettu kansantaloustieteilijä, jonka erikoisalana on ollut Neuvostoliiton ja Venäjän taloudellinen kehitys ja talouspolitiikka. Usean vuosikymmenen ansiokas ura mm. Helsingin yliopistossa ja Suomen Pankissa on antanut hänelle vahvan perustan asiantuntijatehtäviin. Hän on toiminut neuvonantajana niin kotimaisille ja kuin kansainvälisille päätöksentekijöille ja on kysytty luennoitsija. Hän on myös julkaissut useita tieteenalansa artikkeleita ja kirjoja. Sutela on Lappeenrannan teknillisen yliopiston professori sekä Aalto-yliopiston dosentti.

klo 9:45 Ari Virtanen

Ari VirtanenAri Virtanen on toiminut Ensto-konsernin toimitusjohtajana huhtikuusta 2016 lähtien. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus erilaisista johtotehtävistä kansainvälisissä yrityksissä, mm. Koneella, Elektrobitissa ja Nokialla. Virtasen vahvaa osaamisaluetta ovat nopeasti kehittyvän liiketoiminnan sekä kansainvälistyvien yritysten strateginen ja operatiivinen johtaminen.

”Avainasia maailmalla menestymiseen on markkinatrendien ja asiakastarpeiden ymmärtäminen. Lisäksi innovatiivisten ratkaisuiden ketterä toteuttaminen on erittäin tärkeää kansainvälisillä markkinoilla.”

klo 10:15 Sari Siitonen

Sari Siitonen

Sari Siitonen on konsulttitoimisto Clonetin perustaja ja toimitusjohtaja. Clonetin tavoitteena on kääntää yritysten kohtaamat ilmastovaatimukset mahdollisuuksiksi. Palveluvalikoimaan kuuluu hiilijalanjäljen mittaaminen, päästövähennyspotentiaalin kartoitus ja ilmastomyönteisen liiketoiminnan kehittäminen. Aiemmissa tehtävissään Siitonen on vastannut energia- ja ilmastoasioista ja Cleantech Finland -brändistä EK:ssa, kestävästä kehityksestä ja innovaatioista Gasumilla sekä ilmastopalveluista Pöyryllä. Koulutukseltaan hän on tekniikan tohtori ja eMBA.

klo 12:15 Ilkka Homanen

Ilkka Homanen

Ilkka Homanen on toiminut 2013 alkaen Finpro Oy:n ja 2018 alkaen Business Finland Oy:n cleantech toimialajohtajana. Yli 20 vuoden kokemus johtotehtävissä kansainvälisissä yrityksissä (mm. ABB, Rautaruukki ja Stemcor) on tuonut hänelle vahvaa osaamista kansainvälisen liiketoiminnan johtamisessa sekä isoissa konserneissa että P&K sektorin yrityksissä.

”Tunne asiakkaasi tarpeet muuttuvissa markkinaolosuhteissa ja pysy asiakkaiden iholla, se palkitsee. Pyri haistamaan tulevaisuuden markkinat ja asiakastarpeet ja kehitä tuotteesi ja ratkaisusi mahdollisimman hyvin näihin vastaaviksi.”

klo 12:45 Pavel Kuznetsov

Pavel Kuznetsov

Pavel Kuznetsov nimitettiin Venäjän Suomen-suurlähettilääksi elokuussa 2017. Hän on kokenut ammattidiplomaatti, joka siirtyi Helsinkiin Venäjän ulkoministeriön pääsihteeristön päällikön paikalta. Kuznetsov on valmistunut Moskovan MGIMO-yliopistosta ja hän osaa suomea ja englantia. Hän on toiminut erilaisissa Neuvostoliiton ja Venäjän ulkoministeriön tehtävissä 1980-luvun alusta lähtien ja on työskennellyt muun muassa Neuvostoliiton Suomen-suurlähetystössä ja Venäjän Viron-suurlähetystössä. Vuosina 2010-2014 Kuznetsov toimi suurlähettiläänä Slovakiassa.

Pekka Viljakainenetäyhteydessä Pekka Viljakainen

Liikemies Pekka Viljakainen tunnetaan bisnesosaamisestaan kansainvälisessä toiminnassa, erityisesti Venäjällä, jossa hän toimii pääministeri Dmitri Medvedevin innovaationeuvonantajana. Hän on mm. Venäjän postin hallituksen jäsen ja pääomasijoitusyhtiö Skolkovo Venturesin hallituksen puheenjohtaja. Hän perusti 14-vuotiaana IT-alan yrityksen, Visual Systemsin, jonka myi vuonna 1998 TietoEnatorille.

Viljakainen sijoittaa bisnesenkelinä startup-yrityksiin Suomessa ja Venäjällä. Skolkovon Startup Village –tapahtuma on yksi hänen monista konsultointihankkeistaan.

klo 13:15 East meets West:

Ilkka Salonen / Risto E.J. Penttilä

Ilkka Salonen

Ilkka Salonen on suomalaisen teollisuuden Venäjä-suhteita edistävän yhtiön, East Office of Finnish Industries, toimitusjohtaja. Hänen ainutlaatuinen Venäjä-asiantuntemuksensa sai alkunsa 1985 KOP:n edustajana Moskovassa ja on täydentynyt monissa johtotehtävissä pankkisektorilla mm. International Moskow Bankissa ja Sperbankissa.

East Officen johtoon Salonen astui vuonna 2017. Vuonna 2008 perustettu yhtiö mm. kokoaa omistajiensa käyttöön tietoja Venäjän taloudesta ja poliittisesta kehityksestä.

Risto EJ PenttiläRisto E.J. Penttilä on vuonna 2017 perustetun Nordic West Officen toimitusjohtaja ja yksi sen perustajajäsenistä. Tämä think tank – ajatushautomo – on erikoistunut läntistä maailmaa mullistavien muutosten analysointiin ja hallintaan. Risto E.J. Penttilä siirtyi Nordic West Officeen Keskuskauppakamarin toimitusjohtajan tehtävistä. Koulutukseltaan hän on filosofian tohtori ja väitellyt Oxfordin yliopistossa vuonna 1989. Hän on toiminut myös muun muassa tutkijana, kansanedustajana sekä erilaisissa kansainvälisissä tehtävissä ja julkaissut useita kirjoja.

Tapahtuman juontavat Point College Oy:n rehtori/toimitusjohtaja Sari Gustafsson ja lehtori Bryan Roberts.

Torstaina 8.3.2018, ilmoittautumiset alkaen klo 8:30 Porvoon Taidetehdas. Lue lisää: TID tapahtumat