Osallistumisehdot

TT-Tuulet Kustannus Oy:n järjestämät tapahtumat ja messut Uusimaa Areenalla

Näytteilleasettaja vahvistaa osallistumisensa ilmoittautumislomakkeella ja/tai sähköpostitse. Yhteisosastoilla olevat yritykset on ilmoitettava omilla lomakkeilla.

Messutilan lattia on tekonurmi. Mahdolliset väliaikaiset kiinnitykset eivät saa vahingoittaa tekonurmea. Näytteilleasettajan tuomat kiinnitys- ja muut materiaalit on poistettava tapahtuman jälkeen ja tila palautettava alkuperäiseen kuntoon. Hallin seiniin ei voi tehdä kiinnityksiä.

Näytteilleasettajat tuovat osastoillensa omat rakenteet ja kalusteet tai vuokraavat ne järjestäjältä. Naapuriosastoon rajautuvat seinät ovat pakolliset. Mikäli kaluston kokonaispaino ylittää 500 kg ja /tai kokonaismitat 3x3x3 m, on siitä ilmoitettava järjestäjälle ja erikoisjärjestelyistä sovitaan erikseen.

Järjestäjä vastaa osallistumisvahvistuksessa järjestäjältä tilattujen rakenteiden ja kalusteiden pystytyksestä sekä messutilojen sähköasennuksista. Sähkö on tilattava osastolle erikseen.

Näytteilleasettajalla on oikeus peruuttaa tilauksensa 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta/järjestäjän vahvistuksesta. Mikäli ilmoittautuminen on tehty lähempänä kuin kolmekymmentä vuorokautta ennen tapahtuman alkamista, on varaus sitova. Nämä peruutusehdot koskevat myös ilmoittautumisen yhteydessä tilattua osastoratkaisua. Peruutukset on tehtävä kirjallisesti.

Järjestäjä pidättää oikeuden messujen peruuttamiseen tai siirtämiseen toiseen ajankohtaan ellei niitä Force Majeure -tapauksessa voida järjestää ilmoitettuna aikana. Tässä tapauksessa tapahtuman järjestäjä pidättää oikeuden säilyttää maksusuoritukset tulevaa tapahtumaa varten. Järjestäjä ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat messutapahtuman peruuttamisesta tai siirtämisestä toiseen ajankohtaan.

Näytteilleasettaja ei ole ilman järjestäjän kirjallista lupaa oikeutettu vuokraamaan tai luovuttamaan edelleen osastoaan tai sen osaa.

Järjestäjä varaa oikeuden messukokonaisuuden kannalta välttämättömiin näyttelykarttojen muutoksiin messujen valmisteluaikana.

Osaston käyttöoikeus palautuu järjestäjälle, mikäli messulaskua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä.

Järjestäjä varaa oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Näytteilleasettaja vastaa henkilö-, omaisuus-, ajoneuvo- ja vastuuvakuutusten hankkimisesta. Järjestäjä vastaa sen oman henkilökunnan toimenpiteistä sekä järjestäjän laitteista ja rakennuksista näytteilleasettajille tai kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheutuneista vahingoista.

Järjestäjä vastaa palovartioinnista ja yleisestä järjestyksestä tapahtumatilassa, mutta ei näytteilleasettajan tavaroiden, rakenteiden ym. mahdollisesta vioittumisesta tai katoamisesta.

Järjestäjä ei ole vastuussa näytteilleasettajalle aiheutuvista taloudellisista tai välillisistä vahingoista kuten esimerkiksi saamatta jääneestä voitosta.

Comments are closed.