OSALLISTUMISEHDOT UUSIMAA AREENA

TT-Tuulet Kustannus Oy:n järjestämät tapahtumat ja messut Uusimaa Areenalla:

Näytteilleasettaja vahvistaa osallistumisensa ilmoittautumislomakkeella ja/tai sähköpostitse. Yhteisosastoista on sovittava järjestäjän kanssa etukäteen ja yritykset on ilmoitettava omilla lomakkeilla sopimuksen mukaisesti.

Ainoastaan ne tuotteet ja palvelut, jotka TT-Tuulet Kustannus Oy on hyväksynyt, saadaan asettaa näytteille. Järjestäjällä on oikeus poistaa muut näyttelyesineet sekä sellaiset tuotteet tai palvelut, jotka voivat olla vaaraksi tai häiriöksi toisille näytteilleasettajille tai yleisölle. Näytteilleasettaja vastaa omien tuotteidensa ja palveluidensa osalta lain ja asetusten vaatimista luvista, dokumenteista ja selvityksistä.

Järjestäjällä on oikeus hylätä ilmoittautuminen. Järjestäjällä on myös harkintansa mukaan oikeus peruuttaa hyväksyntänsä ennen tapahtumaa tai sen aikana, purkaa sopimus ja palauttaa jo mahdollisesti suoritetut maksut, mikäli näytteilleasettaja, sen työntekijät, omistajat tai muut sitä lähellä olevat tahot ovat toimineet lain tai hyvän tavan vastaisesti tai mikäli sen osallistuminen messutapahtumaan voisi järjestäjän käsityksen mukaan aiheuttaa häiriötä tai vaaraa messukävijöille tai muille näytteilleasettajille tai vaarantaa tapahtuman maineen tai taloudellisen onnistumisen. Näytteilleasettajalla ei ole tällaisessa tilanteessa maksujen palauttamisen lisäksi oikeutta korvaukseen järjestäjältä.

Ruoan ja juoman myynti ja tarjoilu paikan päällä nautittavaksi on kiellettyä, ellei osapuolten kesken nimenomaisesti ennalta toisin sovita. Näytteilleasettaja vastaa omavalvontasuunnitelman tekemisestä ja toteuttamisesta sekä Elintarvikelain edellyttämien ja muiden mahdollisesti vaadittavien ilmoitusten tekemisestä ja lupien hakemisesta.

Messutilan lattia on tekonurmi. Mahdolliset väliaikaiset kiinnitykset eivät saa vahingoittaa tekonurmea. Näytteilleasettajan tuomat kiinnitys- ja muut materiaalit on poistettava tapahtuman jälkeen ja tila palautettava alkuperäiseen kuntoon. Hallin seiniin ei voi tehdä kiinnityksiä, ei myöskään järjestäjän kautta tilattuihin osaston seiniin.

Näytteilleasettajat tuovat osastoillensa omat rakenteet ja kalusteet tai vuokraavat ne järjestäjältä. Naapuriosastoon rajautuvat seinät ovat pakolliset. Mikäli kaluston kokonaispaino ylittää 500 kg ja /tai kokonaismitat 3x3x3 m, on siitä ilmoitettava järjestäjälle ja erikoisjärjestelyistä sovitaan erikseen.

Järjestäjä vastaa osallistumisvahvistuksessa järjestäjältä tilattujen rakenteiden ja kalusteiden pystytyksestä sekä messutilojen sähköasennuksista. Sähkö on tilattava osastolle erikseen.

Sitova ilmoittautuminen näytteilleasettajaksi tehdään lähettämällä järjestäjälle kirjallinen tai sähköinen ilmoittautuminen. Ilmoittautumisen saatuaan järjestäjä hyväksyy näytteilleasettajan ilmoittautumisen ja vahvistaa sen sähköpostitse näytteilleasettajalle.

Näytteilleasettajalla on oikeus peruuttaa tilauksensa ilman kuluja seitsemän vuorokauden kuluessa järjestäjän vahvistuksesta, paitsi siinä tapauksessa, että ilmoittautuminen on tehty lähempänä kuin kuusi viikkoa ennen tapahtuman alkamista.

Mikäli näytteilleasettaja peruuttaa tilauksensa yli kuusi viikkoa ennen tapahtumaa ja seitsemän vuorokauden peruutusajan jo mentyä, veloitetaan 50% sitovan ilmoittautumisen mukaisesta summasta. Mikäli peruutus tapahtuu tämän jälkeen, veloitetaan täysi summa. Nämä peruutusehdot koskevat myös ilmoittautumisen yhteydessä tilattua osastoratkaisua. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

Järjestäjä pidättää oikeuden messujen peruuttamiseen tai siirtämiseen toiseen ajankohtaan, ellei niitä Force Majeure -tapauksessa voida järjestää ilmoitettuna aikana. Tässä tapauksessa tapahtuman järjestäjä pidättää oikeuden säilyttää maksusuoritukset tulevaa tapahtumaa varten. Järjestäjä ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat messutapahtuman peruuttamisesta tai siirtämisestä toiseen ajankohtaan.

Näytteilleasettaja ei ole ilman järjestäjän kirjallista lupaa oikeutettu vuokraamaan tai luovuttamaan edelleen osastoaan tai sen osaa.

Järjestäjä varaa oikeuden messukokonaisuuden kannalta välttämättömiin näyttelykarttojen muutoksiin messujen valmisteluaikana.

Osaston käyttöoikeus palautuu järjestäjälle, mikäli messulaskua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä.

Järjestäjä varaa oikeuden ohjelmamuutoksiin.

Osastoja ei saa tyhjentää tai purkaa ennen virallisen purkuajan alkamista.

Näytteilleasettaja vastaa oman toimintansa kannalta tarpeellisista henkilö-, omaisuus-, ajoneuvo- ja vastuuvakuutuksista. Järjestäjä vastaa sen oman henkilökunnan toimenpiteistä sekä järjestäjän laitteista ja rakennuksista näytteilleasettajille tai kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheutuneista vahingoista.

Järjestäjä vastaa palovartioinnista ja yleisestä järjestyksestä tapahtumatilassa, mutta ei näytteilleasettajan tavaroiden, rakenteiden ym. mahdollisesta vioittumisesta tai katoamisesta.

Näytteilleasettaja vastaa järjestäjän tiloissa esittämiensä elokuvien, video-ohjelmien, muiden kuvaohjelmien ja tallenteiden asianmukaisesta ennakkotarkastuksesta sekä tekijänoikeuslain edellyttämistä luvista ja maksuista esittämiensä musiikki- ja muiden teosten osalta.

Järjestäjä ei ole vastuussa näytteilleasettajalle aiheutuvista taloudellisista tai välillisistä vahingoista kuten esimerkiksi saamatta jääneestä voitosta.

Comments are closed.