Katse kansainvälistymiseen

Yrityksille kansainvälistymispalveluita tarjoava Team Finland –verkosto on laaja kokonaisuus, jonka ytimessä ovat työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä näiden ohjauksessa olevat julkisrahoitteiset organisaatiot ja ulkomaiset toimipisteet. Toiminta käynnistyi vuoden 2013 alussa. Parhaillaan on meneillään uudistus, jossa verkostoon kuuluvat Finpro ja Tekes yhdistyvät.

Verkoston tarkoituksena on aktiivisesti avata ovia maailmalle yhden brändin alla.

  • Team Finland on valtiollisten toimijoiden brändi, mutta alusta alkaen mukana on ollut alueverkosto, jota tarvitaan jatkossakin maakuntauudistuksen jälkeen. Haluamme olla siellä, missä yritykset ja yrittäjät ovat. Olemme ikään kuin alueellinen tuntosarvi, kuvaili Team Finland koordinaattori Henri Molander Uudenmaan ELY-keskuksesta.
Team Finland TID Business Forumissa maaliskuussa 2016. Kuvassa Petri Kuurma (vas.) ja Henri Molander.

Verkoston roolia vahvistetaan muun muassa yhteisosallistumisilla erilaisiin tapahtumiin, joissa saadaan yhteys tärkeimpään eli palvelua tarvitsevaan yritykseen tai yrittäjään. Team Finland oli mukana myös TID Business Forumissa 6.-7.3.2016 Porvoon Taidetehtaalla.

  • Aiemmin yritykset kokivat, että palvelut olivat erillään toisistaan. Olemme halunneet luoda sellaista yhteistyötä, johon ei jäisi katvealueita ja jossa palveluita pystytään tarjoamaan tehokkaasti viennin eri vaiheissa oleville yrityksille, kertoi kaupallinen sihteeri Petri Kuurma ulkoasiainministeriöstä.

Team Finlandin keskeisiä palveluita ovat yritysryhmille suunnatut kasvuohjelmat toimialoittain ja teemoittain kuten esimerkiksi biotalous ja cleantech, arktinen liiketoiminta, terveyssektori, matkailu ja digitalisaatio. Verkostoituminen ja vienninedistämismatkat ovat osa toimintaa.

  • Jos yrityksen kyky yksinään vastata kysyntään ylittyy, voivat kotimaassa keskenään kilpailevat yritykset hyötyä paljonkin keskinäisestä kansainvälisestä yhteistyöstä. Tässä Food from Finland on yksi menestyneimmistä esimerkeistä, Kuurma totesi.

Food from Finland on Finpron johtama elintarvikealan Team Finland- kasvuohjelma. Venäjän markkinoiden hiljaiskautena ohjelman avulla on pystytty avaamaan uusia markkinoita muun muassa Kiinassa, USA:ssa ja Lähi-Idässä.

Yritysryhmien lisäksi palveluita on myös yksittäisille yrityksille. Jos yrityksellä on jo kykyä kansainvälistymiseen, se saa palveluehdotuksen, jonka avulla se voi edetä kehitysvaiheensa mukaisesti. Team Finlandin organisaatiot pyrkivät yhteiseen asiakkuudenhallintaan tavoitteena saada kansainvälistymisen tuki mahdollisimman tehokkaaksi. Oman yrityksen valmiuksia voi arvioida exprotfinland.fi –sivuilla kansainvälistymistestillä.

Team Finland –verkoston julkisrahoitteiset organisaatiot ja ulkomaiset toimipisteet: Finpro, Tekes, Finnvera, Finnfund, Finnpartnership, Teollisuussijoitus, VTT, Patentti- ja rekisterihallitus, ELY-keskukset, Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit, Suomalais-Venäläinen Kauppakamari, Suomalais-ruotsalainen kauppakamari.

team.finland.fi

Team Finlandin palvelunumero: 0295 020 510

Teksti: Tuula Lukic 24.5.2017,  Kuva: Srba Lukic

Vastaa