Boosting your brand

Tahto, joukkue ja oikeat asiat. Näihin sanoihin kiteytyy Loviisan Liljendalissa lähes 50 vuotta toimineen Teampac Oy:n menestyksen avaimet. Yritys on kansainvälistynyt määrätietoisesti.

Loviisalaisen Teampac Oy:n tarina on esimerkki yrityksen sisällä tehdyistä oikeista päätöksistä, jotka ovat tuottaneet hyvää hedelmää kauaskantoisesti. Vuonna 1969 perustetun yrityksen rooli on vuosikymmenien aikana muuttunut elintarvikepakkaajasta kosmetiikan, hygienia- ja lääkinnällisten tuotteiden sopimusvalmistajaksi.

Viennin osuus lähentelee seitsemääkymmentä prosenttia. Pääosa viennistä suuntautuu Pohjoismaihin, mutta tavoitteena on laajentaa kansainvälistä toiminta-aluetta.

 • Tietyille tuotteille ja tuoteryhmille Pohjoismaat alkavat olla markkina-alueena jo liian pienet. Tavoittelemme laajentumista erityisesti Keski-Eurooppaan ja saksankielisille alueille, kertoo toimitusjohtaja Hannu Vakkari.
Paras viisaus on jokaisella omassa työpisteessään. Toimitusjohtaja Hannu Vakkari (vas) pysähtyy tehdaskierroksella hetkeksi operaattori Robin Malmbergin valvomalle tuotantolinjalle, jossa valmistuu kosteuspyyhkeitä.

Vientiä ei kasvateta omilla tuotteilla, koska sellaisia ei Teampacilla ole. Yrityksen slogan ”Boosting your brand” kertoo olennaisen eli Teampac tarjoaa ratkaisuja muille brändeille. Periaate on tietoisesti valittu jo vuosia sitten. Nykyinen pääomistaja Perttu Valaja painottaakin yrityksessä aiemmin tehtyjen valintojen merkitystä.

 • Vientikaupan merkitys on kasvanut vahvasti viimeisten kymmenen vuoden aikana, mutta sen ovat mahdollistaneet hyvissä ajoin aloitetut kehitystoimet.

Myös Hannu Vakkari muistuttaa, että kansainvälinen kasvu on pitkän tähtäimen toimintaa. Uusille markkinoille ei lähdetä kylmiltään.

 • Ensimmäinen askel on markkinaselvitys, jolla saamme paremman ymmärryksen siitä, onko meillä oikeasti kilpailukykyä kohdealueella ja millä aiomme kilpailla. Laajentuminen on iso hanke, ja selvitys voi johtaa siihenkin, että jatkamme toistaiseksi nykyisellä alueella.

Teampacin kilpailukyky nykyisillä markkinoilla perustuu pitkälti siihen, miten asiakkuudet hoidetaan. Hinnallakin on merkitystä, mutta se ei ole aina tärkein tekijä. Olennaista on ylläpitää tuotannon tehokkuutta ja laatua.

 • Jos laatu ei toimi tai jos toimituksissa on ongelmia eikä mahdollisia reklamaatioita hoida kunnolla, asiakassuhde on pian menetetty. Tehottomuus puolestaan johtaa siihen, että hinnoilla ei pärjää. Mutta pahinta on, jos laatu ei ole riittävä, Vakkari toteaa.

Kasvumahdollisuuksia

Kosteuspyyhkeet ovat Teampacin sopimustuotteista tunnetuimmat, mutta tuotantolinjoilla Liljendalissa syntyy monipuolisesti erilaisia kosmetiikka- ja hygieniatuotteita. Kosmetiikassa kasvusuunta on linjattu erityisesti luonnonkosmetiikkaan.

 • Yleisesti ottaen luonnonkosmetiikan kasvuluvut ovat Euroopan markkinoilla tällä hetkellä jopa yli kymmenen prosentin luokkaa. Meidän kokoiselle yritykselle pienikin siivu tästä on jo todella merkittävä, Hannu Vakkari sanoo.
 • Terveydenhuollon puoli on tällaiselle Euroopan mittakaavassa pienehkölle yritykselle haasteellinen markkina. Kynnys on korkealla, mutta kun sen yli kerran pääsee ja hoitaa työn hyvin, edessä on yleensä pitkäaikainen asiakasyhteistyö.

Vakkari mainitsee uskottavuuden olevan yksi menestystekijöistä, etenkin kun kumppaneina on maailmanluokan yrityksiä brändeineen. Toimiala- ja tuoteosaamisen pitää olla riittävällä tasolla.

 • Tosin ihmisethän lopulta tekevät päätökset. Tämä voi kuulostaa fraasilta, mutta uskon, että meidänkin tapauksessamme on jonkin verran auttanut se, että suomalaisia pidetään luotettavina ja pitkäjänteisinä. Emme ehkä ole kovin spontaaneja, mutta sitä ei tällä alalla juuri kaivatakaan, vaan meillä korostuu se, että asiat hoidetaan, niin kuin on sovittu.

Kansainvälistymisessä osaamista tulee olla sellaisissakin perusasioissa kuin käytöstavat ja toisen kulttuurin ymmärtäminen. Pohjoismaisilla markkinoilla ruotsin kielen osaamisella on myös suuri merkitys.

 • Ruotsissa on helppoa käydä kauppaa nimenomaan ruotsin kielellä, ei niinkään englanniksi. Näen, että kieli on ollut kivijalka, jonka varaan pohjoismainen kauppa on meillä Suomessa rakentunut, Vakkari pohtii.

Laborantti Riitta Timonen (kuvassa) huolehtii yhdessä tuotekehityksestä vastaavan Marjut Kamppisen kanssa muun muassa siitä, että tuotteet vastaavat kulloinkin vaadittavien sertifikaattien vaatimuksia.

Sitoutunutta joukkuetyötä

Teampacin valmistus on keskittynyt Liljendaliin. Sillä on ollut tytäryhtiöt Puolassa ja Virossa, mutta niistä on luovuttu jo useita vuosia sitten.

 • Uskomme, että Suomi on meille hyvä paikka. Niin on myös Liljendal – keskellä ei mitään, mutta tunnin ajomatkan sisään mahtuvat pääkaupunkiseutu, Lahti, Kouvolan seutu ja Kotka. Lisäksi lähiseudulla on erittäin sitoutunutta ja ammattitaitoista työvoimaa. Teampacin työsuhteet ovat tyypillisesti hyvin pitkiä ja vaihtuvuus olematonta. Henkilöstö suhtautuu ennakkoluulottomasti muutoksiin ja esittää myös rakentavalla tavalla muutoksia toimintatapoihin, Hannu Vakkari kertoo.

Henkilöstö on sitoutunut yritykseen myös omistusosuuksilla. Omistuspohjassa toteutettiin merkittävä muutos vuosi sitten ja nyt Teampacin omistajia ovat Perttu Valajan lisäksi noin puolet lähes kuudestakymmenestä työntekijästä. Se on Suomessa harvinaislaatuista. Myös Hannu Vakkari on yksi omistajista.

Yrittäjänä koko ikänsä ollut Perttu Valaja osti Teampacin 12 vuotta sitten. Yrityksen menestystekijät ovat hänen mukaansa tahto, joukkue ja oikeat asiat.

 • Ihmisille pitää luoda sellainen ympäristö, jossa syntyy tahto tehdä työ mahdollisimman hyvin. Samalla nähdään oma tekeminen osana joukkuetta, jossa jokaisella on oma rooli ja jossa ymmärretään, että roolin täyttäminen on tärkeää. Töitä tehdään yhdessä ja autamme toisiamme. Lisäksi yrityksen johdolla on oltava selkeä näkemys tulevaisuuteen ja vastuu siitä, että yrityksessä tehdään oikeita päätöksiä, Perttu Valaja summaa.

Teampac Oy

 • Perustettu 1969 nimellä Oy Inpac Ab, perustajana Ulf Lempinen
 • Nimi Teampac vuodesta 1990
 • Liikevaihto noin 9 miljoonaa euroa (v. 2016)
 • Viennin osuus noin 70 %
 • Työntekijöitä noin 55
 • Toimitusjohtaja Hannu Vakkari
 • Omistus: Perttu Valaja 60 %, henkilöstö 40 %.

Teksti: Tuula Lukic 17.2.2017, Kuvat: Srba Lukic

Artikkelikuva: Teampacin tehtaalla Liljendalissa on panostettu tuotantolinjojen monipuolisuuteen. Kuvassa osa tuotantolinjaa, jolla valmistetaan kosteuspyyhkeitä kosmetiikka-, hygienia- ja terveydenhuollon tarpeisiin.

Vastaa